Organizátori Národného stretnutia mládeže P15 chcú mladým ponúknuť Čistý rok

(Bratislava, 3. októbra 2014) – V roku 2015 sa na Slovensku bude konať ďalší ročník Národného stretnutia mládeže. Po úspešnom minuloročnom národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku, ktoré predstavovalo viacdňovú alternatívu pre mladých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže do Rio de Janeira, bude Poprad hostiť druhý ročník tohto podujatia. Príprave stretnutia s názvom P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 sa venuje Rada KBS pre mládež a univerzity spolu s tímom dobrovoľníkov.

Po dohode s otcami biskupmi sa organizátori rozhodli, že národné stretnutia mladých budú organizovať nie len počas Svetových dní mládeže, ako tomu bolo minulý rok, ale aj samostatne. Budúcoročná P15-tka bude zároveň slúžiť ako pozvánka do Poľska, kde budú v roku 2016 prebiehať Svetové dni mládeže.

Motto stretnutia, ktoré pre mladých vybral na tento rok Svätý Otec František, je "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Práve ním je inšpirovaná aj ročná duchovná príprava na P15 s názvom "Čistý rok", ako aj samotný program NSM.  

V školskom roku 2014/2015 by organizátori chceli mladým ľuďom dať možnosť zažiť „Čistý rok“. Počas roka ponúknu 10 katechéz, obsahujúcich materiály na prácu s mladými, vhodné pre učiteľov náboženstva či animátorov. Nové katechézy sa zverejňujú vždy posledný utorok v mesiaci a sú dielom tímu 20 kňazov, rehoľníkov a laikov.

Prvú katechézu a viac informácií o tomto podujatí nájdete na www.narodnestretnutiemladeze.sk a facebooku.

spracovala -mk-

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.