Orientačné dni v Banskej Bystrici majú za sebou jubilejný 100. kurz

(Banská Bystrica, 31. augusta 2023) – Zážitkové preventívne programy, ktoré prebiehajú formou trojdňových tematických kurzov organizujú u saleziánov v Banskej Bystrici už siedmy školský rok. Kurzy, ktoré rozvíjajú osobnosť žiakov a podporujú pozitívnu klímu triedy v školskom roku 2022/23 absolvovalo 491 žiakov z deviatich škôl.

Koncom marca sa uskutočnil jubilejný stý kurz od začiatku projektu v tomto meste. „Momentálne máme na konte 110 kurzov a ich ponuku stále rozširujeme podľa potrieb konkrétnych tried,“ vysvetľuje Alžbeta Masičová, externá školiteľka kurzov.  

Program Orientačných dní je tvorený triede „na mieru“. Zúčastniť sa ho môžu triedne kolektívy 6. – 9. ročníka základných škôl a všetky ročníky stredných škôl. Svojou atmosférou a programom vytvárajú kurzy priestor, kde sa žiaci učia vzájomne spolupracovať, rešpektovať, vyjadrovať svoje názory, premýšľať o dôležitých témach. Takto zároveň predchádzajú výskytu šikany, agresie, xenofóbie či sociálno-patologickým javov v triede.

Popri Orientačných dňoch rozbehli pred troma rokmi Banskobystričania aj podporný vzdelávací projekt pre rodičov, vychovávateľov a všetkých, ktorí pracujú s mládežou s názvom Rodičko. Uplynulý školský rok mohli rodičia sledovať a zapojiť sa do streamovania ôsmich tém spracovaných a podaných odborníkmi na každú z nich, ako napríklad 7 pilierov spokojného manželstva, poruchy príjmu potravy, straty v živote dieťaťa alebo závislosti a rodina.

Čo chystajú na nasledujúci školský rok, prezradí opäť Alžbeta Masičová: „Už teraz sa tešíme na ďalší školský rok, ktorý, veríme, že prinesie neopakovateľné zážitky pre všetky triedy, ktoré k nám prídu. Tí, ktorí k nám z rôznych dôvodov nebudú môcť prísť sa tiež nemusia báť. Chystáme ďalšie novinky, na ktoré sa budete môcť tešiť všetci.“

Zdroj: sbb.sk, od.sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.