Oslávime 100 rokov od narodenia dona Ernesta Macáka, pripravené je aj logo

(Bratislava, 3. januára 2020) – V utorok 7. januára si saleziánska rodina na Slovensku pripomína 100 rokov od narodenia vzácneho saleziána kňaza, bývalého provinciála a človeka svätého života dona Ernesta Macáka.

Ku tomuto výročiu pripravili mladí saleziáni, študenti teológie v Turíne, logo výročia. Salezián Miroslav Podstavek vysvetlil prvky loga:

Centrum loga tvorí list viniča. Otec Ernest pochádzal z vinohradníckej oblasti, symbol hrozna a vína odkazuje však najmä na evanjeliovú stať o pravom viniči (Jn 15, 1-10) a don Ernest bol vždy napojený na Boha, v každom čase čerpal z neho silu, ako to vyjadruje aj jeho známa veta „Cez všetko sa dá premodliť“. Don Ernest bol napokon aj sám pre spolubratov výhonkom viniča, z ktorého vyrástli ďalšie ratolesti – mnohé povolania nové alebo udržané za čias komunizmu.

Vrchná časť listu je v tvare Kriváňa, don Ernest sa rozhodol v 50-tych rokoch neemigrovať, ale zostal na Slovensku a celá jeho misia sa odohrávala vo vlasti, kde zažil aj svoju krížovú cestu. Stonka listu je preto v podobe ostnatého drôtu ako symbolu utrpenia, väzenia a komunistickej totality.

Logo storočnice Ernesta Macáka obsahuje ďalej okrem čísla výročia a mena aj jeden z jeho najznámejších výrokov „Všetko je milosť a dar“. Tri polia v pozadí pripomínajú tri piliere saleziánskeho loga ako vyjadrenie príslušnosti dona Ernesta k saleziánskej reholi.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.