Pán nech Vás zakorení v sebe a urobí svojimi svedkami

Svedkovia evanjeliovej radikálnosti majú svoje korene ponorené hlboko do evanjelia, do dobrej zvesti o Ježišovi Kristovi ako jedinom Spasiteľovi – Záchrancovi malých a chudobných.

Prajeme Vám, aby Vás po tieto dni Veľkej noci Pán Ježiš hlbšie zakorenil v sebe, aby posilnil Vašu vieru, lásku a nádej, a urobil Vás takto svedkami evanjeliovej radikálnosti.

Lebo sú „blahoslavení tí, čo nevideli a uverili“ (Jn 20, 29).

Požehnanú Veľkú noc Vám praje aj tím Don Bosco media, saleziani.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.