Pápež František v Baku

(Bratislava, 27. septembra 2016) – Svätý Otec František počas svojej zahraničnej cesty od piatku 30. septembra do nedele 2. októbra navštívi kaukazský región a zavíta aj do Azerbajdžanu, kde ho privítajú slovenskí saleziáni. Po dvoch dňoch strávených v Gruzínsku strávi tak nedeľu 2. októbra pápež František v Baku.

„Všetci sa veľmi tešíme. Vnímame to v tomto roku Božieho milosrdenstva ako naozaj veľký a nečakaný dar Božej Prozreteľnosti aj Svätého Otca Františka pre nás,“ povedal apoštolský prefekt Azerbajdžanu salezián Vladimír Fekete.

Pápež František bude po svojom prílete sláviť nedeľnú svätú omšu v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Baku, čo je jediný katolícky kostol v krajine. Následne bude obedovať s miestnou saleziánskou komunitou, ktorú tvoria ôsmi Slováci a dvaja Indovia. V Baku budú prítomní aj slovenský provinciál don Jozef Ižold, predošlý apoštolský prefekt Azerbajdžanu don Ján Čapla a tiež provinciálka slovenských sestier salezián Janka Kurkinová.

Jedným z motívov návštevy pápeža Františka aj v Azerbajdžane je priniesť posolstvo mieru.„Prijal som pozvanie navštíviť tieto krajiny z dvoch dôvodov: na jednej strane, aby som zhodnotil starobylé kresťanské korene, ktoré sú prítomné v týchto krajoch, vždy v duchu dialógu a s ďalšími náboženstvami a kultúrami, a na druhej strane, aby som povzbudil nádeje a cesty mieru. Dejiny nás učia, že cesta mieru si vyžaduje veľkú húževnatosť a nepretržité kroky začínajúc tými malými a krok za krokom – kráčajúc v ústrety jeden druhému – ich zväčšovať. Práve z toho dôvodu si želám, aby všetci a každý jeden prispel k mieru a zmiereniu,“ povedal Svätý Otec na margo tejto apoštolskej cesty ešte 30. júna tohto roka.

PROGRAM návštevy Svätého Otca v Baku – v nedeľu 2. októbra 2016– v zátvorke je uvedený stredoeurópsky čas SEČ– uvádzame tiež, ktoré časti bude vysielať v priamom prenose TV Lux

09.30 (07.30) Prílet do Baku a slávnostné prijatie – TV Lux10.30 (8.30) Svätá omša v Kostole Nepoškvrnenej, a Anjel Pána – TV Lux12.45 (10.45) Obed so saleziánskou komunitou a s pápežským sprievodom15.30 (13.30) Privítanie a zdvorilostná návšteva u prezidenta16.30 (14.30) Návšteva Pamätníka padlých v boji za nezávislosť17.00 (15.00) Stretnutie s verejnými predstaviteľmi – TV Lux17.45 (15.45) Súkromné stretnutie so šejkom kaukazských moslimov18.00 (16.00) Medzináboženské stretnutie so šejkom a so zástupcami iných náboženských komunít krajiny – TV Lux19.00 (17.00) Rozlúčková ceremónia na letisku v Baku – TV Lux19.15 (17.15) Odlet z Baku do Ríma

Hoci má Azerbajdžan staroveké kresťanské korene, v desiatom storočí prišiel do krajiny islam a v období komunizmu nastúpil silný ateizmus. V jubilejnom roku 2000 bola katolícka misia na tomto území zverená slovenským saleziánom. O dva roky neskôr zažila krajina prvú pápežskú návštevu, keď do Baku prišiel Ján Pavol II.Azerbajdžan je jedinou krajinou na svete, v ktorej ako kňazi pôsobia len saleziáni. Miestnu, prevažne slovenskú komunitu tvorí 6 kňazov (dvaja z nich sú z Indie), 3 bratia laici a pred rokom tam začali pôsobiť aj 2 sestry saleziánky zo Slovenska. Okrem nich tu od roku 2005 pôsobia aj sestry Matky Terezy. Saleziáni sa už 16 rokov venujú v jedinej tamojšej farnosti najmä domácim katolíkom Azerbajdžancom a katolíkom z cudziny, ktorí tam prichádzajú za prácou. Ďalším veľkým projektom je doučovanie stoviek chudobných detí v Centre Meryam.

Podľa apoštolského prefekta dona Feketeho sa Azerbajdžan aj politicky prezentuje ako krajina mnohonáboženská, i keď s prevažnou väčšinou moslimov, a krajina tolerantná, ktorá umožňuje, aby na jej území žili aj vyznávači iných náboženstiev a snažili sa žiť v súlade s ostatnými.

Pre saleziánov v Azerbajdžane bude návšteva pápeža Františka zároveň príležitosťou predstaviť mu svoju činnosť. Ako prežíva prípravy na návštevu pápeža slovenský misionár salezián Vladimír Baxa, povedal pre Vatikánsky rozhlas: „Katolícka komunita je veľmi malá, ale tešíme sa na návštevu Svätého Otca tým viac, lebo pre nás to veľmi veľa znamená. Myslím si, že ostatní ľudia si ešte pamätajú návštevu Svätého Otca Jána Pavla II., ktorá mala veľký význam pre katolíkov aj pre celú krajinu. A tak si myslím, že ak my sa budeme modliť za túto návštevu, tak prinesie svoje ovocie, aj keď možno navonok nie veľké, ale duchovná obnova alebo ,injekcia‘ pre život katolíkov a celkovo pre život krajiny bude veľká.“

rhsdb, mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.