Pápež František v Baku „stratil čas“ a pobudol so saleziánskou rodinou

(Baku, Azerbajdžan, 3. októbra 2016) – Hoci pápež František pobudol v Azerbajdžane v nedeľu 2. októbra len asi 10 hodín, prišiel „stratiť čas“ s miestnou komunitou veriacich, aby ich povzbudil vo viere. V Kostole Nepoškvrnenej Panny Márie ho očakávali veriaci mnohých národností a jazykov.

Svätý Otec po príchode pozdravoval ľudí na nádvorí pred kostolom, požehnával deti, osobitne pozdravil starých a chorých, ktorí boli v kostole so sestrami Matky Terezy (medzi nimi je Slovenska zo Žiliny) a položil kvety k soche Panny Márie.

2016 10 03 BAKU9

Pred začiatkom svätej omše pápež František v pripravenej sakristii osobitne prijal a pozdravil každého z prítomných kňazov, ktorí potom s ním koncelebrovali nedeľnú eucharistiu, medzi nimi aj provinciál slovenských saleziánov don Jozef Ižold. Dvoma hlavnými koncelebrantmi pri bol apoštolský prefekt Azerbajdžanu don Vladimír Fekete a správca miestnej farnosti don Vladimír Baxa. Medzi koncelebrantmi boli okrem dvoch kardinálov, ktorí prišli so Svätým Otcom, a miestneho nuncia, aj biskup z Kazachstanu a Mons. František Rábek ako hosť – zástupca slovenských biskupov.

2016 10 03 BAKU1

Mons. František Rábek ako hosť – zástupca slovenských biskupov (v strede)

2016 10 03 BAKU7

Naľavo apoštolský prefekt Azerbajdžanu don Vladimír Fekete, Svätý Otec František, napravo správca miestnej farnosti don Vladimír Baxa

Homília pápeža Františka v Baku.

Azerbajdžanským hlasom pápeža Františka bol 44-ročný don Martin Bonkálo, ktorý pápežovú homíliu paralelne prednášal v azerbajdžančine, čím všetci diváci štátnej televízie mohli rozmuieť slovám Svätého Otca. V závere svätej omše v priamom prenose don Bonkálo zvládol prekladať aj spontánne slová pápeža farskému spoločenstvu, kde sa vyznal o tom, prečo „stráca toľko času“, aby navštívil aj takú malú veriacu komunitu. V závere zdôraznil ako prvú potrebnú vec „Nezabúdať na Matku!“ a ako druhú vec podčiarkol bratskú lásku, ktorú Duch Svätý vlieva do veriacich. „Odvahu! Vpred! Bez strachu vpred!“ povzbudil pápež veriacich v Baku.

2016 10 03 BAKU2

Po svätej omši obedoval Svätý Otec so saleziánskou komunitou, v rodinnej srdečnej atmosfére. Počas obeda mu mohol don Vladimír Fekete predstaviť dielo saleziánov v Baku, tiež mu odovzdal záložku s modlitbou za blahorečenie dona Titusa Zemana, v taliančine, s údajmi o živote Božieho služobníka. Provinciál don Jozef Ižold a provinciálka sestier saleziánok Janka Kurkinová mu odovzdali darček zo Slovenska – maľovanú štólu. Svätý Otec pred odpočinkom nezabudol vojsť do kuchyne a poďakovať za obed. Miestny kuchár bol takto poctený hostiť po Jánovi Pavlovi II. aj aktuálneho Petrovho nástupcu.

Pred odchodom zo saleziánskeho strediska na ďalší oficiálny program návštevy venoval Svätý Otec František niekoľko minút osobitne saleziánom, sestrám saleziánkam a členom mediálnej redakcie Don Bosco media z Bratislavy. Pozdravil ich a odfotil sa s nimi. Keď mu don Vladimír Fekete predstavoval troch spolubratov laikov – koadjútorov, Svätý Otec František ako ctiteľ saleziánskeho blahoslaveného koadjútora Artemida Zattiho poznamenal s humorom: „Koadjútori sú stĺpy tohto diela.“ Napokon, pred nástupom do auta venoval ešte niekoľko minút miestnym veriacim mladým, pozdravil ich a oni ho vyprevadili skandovaním „Papa Francesco!“.

2016 10 03 BAKU4

Svätý Otec s koadjútorom Mariánom Kališom SDB, ktorý je v Azerbajdžane od začiatku misie

2016 10 03 BAKU8

Svätý Otec s donom Martinom Bonkálom SDB, ktorý mu prekladal z azerbajdžančiny do taliančiny

2016 10 03 BAKU5

2016 10 03 BAKU3

Prinášame vám prepis slov Svätého Otca na záver svätej omše:

„Niekto si môže myslieť, že pápež stráca toľko času: precestovať toľko kilometrov kvôli návšteve malej 700-člennej komunity, v dvojmiliónovom meste… A predsa nie je to jednotvárna komunita, lebo medzi vami sa hovorí po azerbajdžansky, po taliansky, anglicky, španielsky: toľkými jazykmi… Je to komunita na periférii.Nuž, pápež v tomto imituje Ducha Svätého: aj On zostúpil z neba na malú komunitu na periférii uzatvorenú vo večeradle. A to spoločenstvo bolo v strachu, cítilo sa byť chudobné a možno prenasledované alebo odstrčené. Dodáva mu odvahu, silu, parresiu (nebojácnosť ducha), aby išlo vpred a ohlasovalo Ježišovo meno. A dvere jeruzalemskej komunity, ktoré boli zatvorené zo strachu alebo hanby, sa otvárajú dokorán a vychádza sila Ducha. A pápež stráca čas tak, ako ho vtedy strácal Duch Svätý.Sú len potrebné dve veci: V tom spoločenstve bola Matka. Netreba zabúdať na Matku! V tej komunite bola láska, bratská láska, ktorú do nich vlial Duch Svätý. Odvahu! Vpred! Go ahead! (angl. Kráčajte vpred!) Bez strachu, vpred!“(zdroj Rádio Vatikán)

„Vďačný za prijatie, ktoré sa mi dostalo, v tomto mieste stretnutia a kultúry, povzbudzujem vždy voliť cestu človeka: otvorenosť, rešpekt, zdieľanie,“ napísal podľa svedectva vatikánskeho hovorcu do pamätnej knihy v Centre Heydara Aliyeva pápež na záver stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti.

rhsdbfoto: Terézia Liptáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.