Pápež otvoril synodu o mladých, synodu so saleziánskou chuťou

(ANS, Vatikán, 3. októbra 2018) – „Nemožno uvažovať o Cirkvi bez prítomnosti mladých,“ tvrdí Svätý Otec František s ohľadom na Synodu, ktorá sa koná vo Vatikáne od 3. do 28. októbra, na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Venezuelský salezián biskup Raul Biord Castillo ju definuje ako „synodu so saleziánskou chuťou“. Zvolená téma synody sa priamo týka pastoračnej práce s mladými, čiže srdca saleziánskej charizmy, a tiež sa na synode zúčastňuje až 16 saleziánov.

V homílii otváracej svätej omše 3. októbra dopoludnia na Námestí sv. Petra pápež František uviedol: „Nádej nás pohýna… a žiada nás vstať a hľadieť priamo na tvár mladých.“ Samotným synodálny otcom venoval výzvu pozrieť sa na Druhý vatikánsky koncil a na posolstvo koncilových otcov mladým tých čias. „Muž nech dodrží to, čo ako dieťa sľúbil“ – pripomenul slová básnika Friedricha Hölderlina a pozval synodálnych otcov rozšíriť si srdcia a porozumieť naliehaniu vlastných bratov a sestier a horlivo vložiť svoje sily do služby mladým.

Medzi 267 synodálnymi otcami sú spomedzi saleziánov hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime ako delegát Únie generálnych predstavených; ďalej s úlohami zverenými priamo od Svätého Otca salezián kardinál Charles Maung Bo, arcibiskup Yangonu (Mjanmarsko), ako jeden zo štyroch predsedajúcich delegátov, a don Rosano Sala, jeden z dvoch osobitných sekretárov Synody.

Ako zvolení delegáti jednotlivých biskupských konferencií sú na Synode biskupi Mons. Roberto Bergamaschi, Apoštolský vikár Awasyv Etiópii, Mons. Miguel Angel Nguema Bee (Rovníková Guinea), Mons. Eduardo Pinheiro Da Silva (Brazília), Mons. Patricio Buzon (Filipíny), Mons. Virgilio Do Carmo Da Silva (Východný Timor), Mons. Joaquim Augusto Da Silva Mendes (Lisabon, Portugalsko), Mons. Stefan Osterz Passau (Nemecko) a Mons. Pedro Baquero (Papua Nová Guinea).

Svätý Otec menoval ďalej ako členov Synody týchto saleziánov: kardinál Daniel Fernando Sturla Berhouet, arcibiskup Montevidea (Uruguaj) a Mons. Luc Van Looy, biskup Gentu (Belgicko).

Ako člen Riadnej rady sa zúčastňuje na Synode tiež salezián kardinál Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcibiskup Tegucigalpy (Honduras).

Ako spolupracovníci osobitného sekretára boli prizvaní aj saleziáni don Andrea Bozzolo, docent dogmatickej teológie Pápežskej saleziánskej univerzity a don Renato De Guzman, katechista z Úradu pre pastoráciu v Centre Don Bosco na Filipínach.

Medzi 49 audítormi Synody – z nich je 34 mladých ľudí vo veku 18 až 29 rokov – sú ďalej zo saleziánskej rodiny sr. Lucy Muthoni Nderi, z pastorácie mladých v ťažkostiach a detí ulice v Keni a sr. Alessandra Smerilli, docentka ekonómie na Pápežskej fakulte výchovných vied Auxilium, v Ríme.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.