Pavol Hudák sa prihovoril mladým zo saleziánskej školy v Žiline

(Žilina, 15. marca 2019) – Počas víkendu navštívila komunita saleziánov pôsobiacich na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline okrem iného aj Vysokú nad Uhom. Pomodli sa pri hrobe blahoslavenej Anky Kolesárovej, pozreli si kostolík a Domček.

Saleziani sa stretli sa s Pavlom Hudákom, ktorý im predstavil Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, aktivity pre mladých, nové priestory, ktoré sa práve budujú, aj plány do budúcnosti. V rámci rozhovorov ponúkol mnoho zaujímavých myšlienok i svedectiev o duchovných i telesných zázrakoch spojených s našou mladou blahoslavenou.

Počas rozhovoru vysvitlo že o dva dni má byť v Žiline. "Môj čas je darovaný," odpovedal na otázku, či by bolo možné povedať pár slov aj mladým na saleziánskej škole v Žiline. A tak v utorok večer, v rámci pravidelných stretiek na internáte, prišiel k približne 50 mladým, saleziánom a pedagógom do auly, kde pred dvomi týždňami chlapci a dievčatá záverečným Venčekom ukončili kurz tanca a spoločenského správania.

"Viera v sebe obsahuje pochybnosť," povedal v úvode svojej prednášky Pavol Hudák. Porozprával o svojom hľadaní vzťahu s Bohom, o svojom povolaní, pokúsil sa charakterizovať dnešnú dobu i súčasných mladých. "Muž má trojité poslanie – byť prorokom, ktorý stále hovorí pravdu; obetníkom, ktorý dáva do služby svoju mužnosť, silu, chráni slabších; a vodcom, ktorý vedie rodinu, je vzorom pre svoje deti a pomáha im budovať svoju mužskú a ženskú identitu," zaznelo počas jeho prednášky.

Mladým mužom dal nahliadnuť i do ženského sveta. "Keď žena nezažije objatie doma, hľadá ho po uliciach," povedal a povzbudil ich, aby sa postarali o svoju sestru, aby mala dobrého muža. Na vzťahy i na telesné prejavy náklonnosti sa po svedectvách a príbehoch mnohých mladých, ktoré počas stretnutia odzneli, už pozerajú trochu inak ako doteraz. "Majte k sebe úctu, majte úctu k ženám," povedal v závere.

Z auly sa všetci presunuli do Kostola sv. Jána Bosca, kde sa pripojili k ostatným študentom ubytovaným na internáte na pravidelné večerné modlitby a slovko na dobrú noc. Na modlitbách bola prítomná i Anka Kolesárova v podobe relikvií. Hosť v krátkosti predstavil jej príbeh i mučenícku smrť na sviatok sv. Cecílie. Chlapcom odovzdal dary v podobe obrázkov, myšlienok a druhostupňových relikvií. Na záver sa všetci pomodlili tri Zdravasy za srdce múdre, čisté a milujúce.

Deň zakončila komunita neskoro večer v bratskom posedení i podelení so vzácnym hosťom. Príbeh Anky a svedectvá Pavla Hudáka sa dotkli nielen sŕdc mladých, ale i každého jedného z nich.

Informoval: Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.