PGSI 2014: Don Pascual Chávez sa rozlúčil so svojím úradom na omši s mladými

(Bratislava, 4. mája 2014) – Medzinárodné saleziánske športové hry vyvrcholili v nedeľu dopoludnia slávnostnou svätou omšou, ktorú prišiel sláviť s mladými športovcami deviaty nástupca dona Bosca don Pascual Chávez. V hale Elán, kde prišlo aj mnoho veriacich zo saleziánskych stredísk a členovia saleziánskej rodiny, sa don Chávez istým spôsobom rozlúčil s mladými na záver svojho úradu hlavného predstaveného. 

Don Pascual Chávez vo svojej homílii ku evanjeliovému príbehu o Emauzských učeníkoch okrem iného vysvetlil mladým, že Kristovo zmŕtvychvstanie znamená, že smrť nemá posledné slovo, lebo Ježiš je živý a prítomný medzi nami. „Na povrchu všetko zostalo také isté. Zlo naďalej bojuje o podobu vecí. A my, kvôli zmätku z reality, veríme, že láska je mŕtva. Ale nie! Kristus je prítomný v srdci dejín. No táto skutočnosť nebude plná bez našej spolupráce.“ A potom vyzval prítomných, aby slávili život, aby slávili Vzkriesenie, aby vydávali svedectvo novým životom plným radosti a entuziazmu.

Pri svätej omši don Chávez prijal medzi obetnými darmi aj bundu mladého zosnulého chlapca z Belgicka, ktorý sa pripravoval prísť na PGSI, no náhle zomrel. Približne dvetisíc prítomných, vrátane všetkých mladých športovaov, sa modlilo pri prosbách aj za pokoj na Ukrajine.

Pred i po svätej omši sa don Pascual Chávez fotil s niektorými skupinami mladých, ako aj s hlavným organizačným tímom PGSI 2014. Svätú omšu spolu s ním koncelebrovalo približne tridsať saleziánov, spevácky sprevádzal liturgiu zbor z Bratislavy-Trnávky a nechýbali ani tri slovenské fujary. Po svätej omši nasledoval ešte krátky kultúrny program folklórneho detského súboru Kremienok.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.