Piráti obsadili saleziánske stredisko v Košiciach na Kalvárii

(Košice, 21. marca 2018) – Víly, pirátov, indiánov a iné rozprávkové bytosti mohli deti i dospelí stretnúť 18. marca v košickom saleziánskom stredisku. Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa mladí z košickej Kalvárie pod vedením Pavla Dršku pripravili divadelnú hru „Peter – o chlapcovi, ktorý nikdy nevyrástol“.  

Podkladom pre scenár, ktorý napísala dubnická animátorka Magdaléna Reháková, bol známy príbeh o Petrovi Panovi. Predstavenie bolo výnimočné tým, že do jeho realizácie bolo zapojených takmer 35 ľudí vrátene hercov, zvukárov, osvetľovačov či kulisárov.

Hra sa stretla s pozitívnym ohlasom najmä u detí, ktoré spontánnymi reakciami (údiv, smiech, plač, radosť) reagovali na jednotlivé herecké výstupy. Preplnený horný kostol prinútil aktérov k repríze divadla, ktoré je nateraz naplánované na nedeľu 15. apríla.

Informoval: Pavol Drška

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.