PK 2022: Deň zladzovania názorov a hľadanie nasmerovania

(Badín, 17. februára 2022) Ráno sa účastníci prebudili do hmlistého upršaného rána. Meditácia nad povolaním prvých apoštolov a Eucharistia dodali síl do náročného dňa. V príhovore don Stano Seman poukázal na to, že „v apoštoláte má salezián svojich obdivovateľov, no v komunite s bratmi má inú tvár. Vonku sme hviezdy a bratia nás poznajú inak. Skúsme žiť aj svoj súkromný život v pravde. Boha zaujíma všetko, celý náš život.“

Väčšinu dňa účastníci kapituly prežili v skupinách. Výstupy potom prinášali do spoločného pléna a svoje názory, postoje zladzovali. Dopoludnia bola téma pre prácu v skupinách: „Nájdite štyri záležitosti potrebné pre naše komunity.“ A doplniť bolo potrebné aj zdôvodnenie svojej nádeje.

Obedňajšiu prestávku vyplnili osobné rozhovory, prechádzka, modlitba sv. ruženca. Na kapitulu zavítali aj zástupcovia vydavateľstva DON BOSCO, ktorí priniesli časť svojej produkcie a zároveň sa radi stretli po dlhšom kovidovom čase so spolubratmi aj osobne.

Pred popoludňajšiu prácu v skupinách regulátor Peter Jacko pripravil trochu iné zadanie. Poprosil účastníkov vybrať tri im najviac rezonujúce postoje a tri činy. V tajnom hlasovaní najviac hlasov získali tieto tri postoje: a) bratstvo, b) autenticita života s Bohom a láska k bratom, c) vnútorná ochota žiť s chuťou.

Z činov alebo skutkov bratia vybrali tieto tri: a) prítomnosť mladých v komunite, b) prekroč hranice osobné aj komunitné, c) sviatosť prítomnosti. Nasledovala tradične práca v skupinách a zhromaždenie v aule. Zvlášť zarezonovalo posolstvo, ktoré pripravila skupina členov saleziánskej rodiny a mladých.  

Keďže vo štvrtok večer je podľa programu posledný spoločne strávený večer, účastníci ho strávili v spontánnych rozhovoroch, radostnej atmosfére s gitarou a spevom piesní. V piatok by sa mali účastníci rozísť do svojich komunít.

Marián Peciar SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.