Plný zástup miništrantov pre Dominika Savia

(Michalovce, 15. mája 2023) – Na sviatok Dominika Savia, v sobotu 6. mája, sa pri altánku saleziánov z Michaloviec už od ôsmej hodiny rozliehala vôňa práve vareného gulášu. O pol hodinu sa začali pripravovať bránky, vyťahovať hokejky s loptičkami a krátko nato sa asi dvadsiatka miništrantov z miestneho strediska zišla, aby oslávili svojho svätého patróna Dominika Savia.

Po modlitbe sa chlapci vrhli do hokejbalového zápasu, ktorý priniesol nejeden pamätný moment a previedli sa v ňom mnohé nádejné športové hviezdy.

Keď bol po zápase guláš takmer hotový, miništranti sa spolu s účastníkmi paralelne sa odohrávajúcej duchovnej obnovy v priestoroch kostola, pobrali na svätú omšu. Takto na začiatku omše, za sprievodu hudby mládežníckeho zboru, spolu s kňazmi kráčal plný zástup miništrantov. Po svätej omši každého čakala porcia lahodného gulášu. Okolo druhej popoludní sa tak chlapci vracali domov nielen s plným žalúdkom, ale aj s povzbudením o Dominikovom živote z obednej kázne.

Svätý Dominik Savio, oroduj za nás!

Zdroj: sdbmi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.