Po takmer dvoch rokoch formácie prijala ADMA v Dubnici nad Váhom päť nových členiek

(Dubnica nad Váhom, 28. marca 2022) – V sobotu 19. marca na slávnosť sv. Jozefa zložilo päť kandidátok počas svätej omše prísľuby do Združenia Márie Pomocnice (ADMA).

Liturgii predsedal don Pavol Grach, delegát za saleziánsku rodinu na Slovensku. Koncelebrovali direktor komunity v Dubnici nad Váhom don Bohuš Levko, don Peter Bicák a don Cyril Gajdoš.

Kandidátky Tatiana Barteková, Daniela Bieliková, Tatiana Filipková, Gabriela Mačinová a Anna Vančová sa na svoj veľký deň zloženia prísľubov pripravovali v priebehu takmer dvoch rokov na osobitných formačných stretnutiach.

Tiež sa aktívne zapájali do aktivít miestneho strediska. Svojimi prísľubmi sa rozhodli hlbšie prežívať a šíriť mariánsku úctu vo svojich prostrediach, a tak ako Panna Mária – byť disponované k službe všade tam, kde to bude potrebné.

Máme úprimnú radosť z tohto ich povolania a zo srdca im prajeme, aby vo svojich životoch neustále cítili špeciálnu ochranu Panny Márie!

Zdroj: saldub.skFoto: Vladimír Siekel

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.