Pokračovanie cesty hlavného predstaveného po Afrike

(Accra, Ghana, 17. február 2016) – Hlavný predstavený strávil uplynulé dva týždne na cestách. Pred sviatkom dona Bosca odišiel do Sierra Leone a odtiaľ odcestoval do Libérie. Podrobnejšie informácie o začiatku jeho návštevy v Afrike sme vám priniesli v tomto článku.

5. februára sa z Libérie presunul do Ghany. Napriek neskorej nočnej hodine ho prišli privítať saleziáni z provinciálnej komunity a ďalší spolubratia. Stredobodom pozornosti návštevy je ich práca v oblasti vytvárania domovov pre obete obchodovania s deťmi, pre tie deti, ktorých sa biologickí rodičia vzdali pre peniaze kvôli ťažkej situácii v rodine alebo utiekli z rodiny, v ktorej ich bližší či vzdialenejší príbuzní zneužívali.

2016 02 17 ANS Ghana

Tak, ako don Bosco priniesol nádej a obnovu snahy svojim saleziánom, aj v Ghane očakávajú, že prítomnosť hlavného predstaveného bude závanom čerstvého vzduchu a apoštolského zapálenia.

Nasledujúci deň strávil don Artime s novicmi, ktorým pripomenul, že volanie žiť saleziánsky život je volaním k službe, nie k prestíži. Pre neho je najväčšou cťou byť v službe druhým. Tiež ich povzbudil, aby prijali evanjeliové hodnoty, boli radikálnymi salzeiánmi, ktorí žijú ako svetlo medzi mladými, obzvlášť najchudobnejšími. "Láska k bohu a láska k mladým sú dve strany tej istej mince, sú to jediné, na čom záleží v živote saleziána," povedal.

2016 02 17 ANS Ghana2

Don Artime pokračoval vo svojej ceste po Ghane návštevou saleziánskeho Detského záchranného centra, ktoré sa nachádza v meste Tema, neďaleko hlavného mesta. Od založenia v roku 2014 ním prešlo 153 detí a mladých. Stretnutie s týmito deťmi sa hlavného predstaveného veľmi dotklo – sú totiž obeťami obchodovania s ľuďmi.

7. februára sa hlavný predstavený v Golf City okrem slávnosti s mladými zúčastnil aj na menovaní nového provinciála, dona Michaela Karikunnela.

Z Ghany sa don Aritme presunul do Etiópie, kde navštívil niekoľko diel. Nachádzajú sa v mnohoetnickom a mnohonáboženskom prostredí so silnou prítomnosťou etiópskej ortodoxnej cirkvi. Charakterizuje ho však hlboká tolerancia a saleziáni tu sú docenení aj reprezentantmi občianskeho a náboženského života vďaka výchove mladých. Počas jeho prítomnosti okrem toho ocenili saleziánov za pomoc, keď sever krajiny zasiahlo najväčšie sucho za posledných 50 rokov. Saleziáni tu pomáhali budovať studne a infraštruktúru pre zber a čistenie vody.

2016 02 17 ANS Etiopia

11. a 12. februára pokračoval hlavný predstavený v návšteve diel na severe Etiópie – komunít, saleziánov v počiatočnej formácii, technickej odbornej školy, oratórií a absolvoval stretnutia s členmi saleziánskej rodiny.

13. februára sa presunul na juh krajiny, do mesta Zway, kde sa stretol so saleziánskou rodinou a s mladými, ktorým odpovedal na ich otázky. 15. februára sa vrátil do Ríma.

ANS, tl

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.