Pomôžme deťom na Ukrajine, aby sa mohli ďalej vzdelávať v bezpečí

(Odesa, 5. septembra 2023) – Od vypuknutia vojny na Ukrajine spolu pomáhame ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc. Jednou z nich je finančná podpora, ktorá výrazne pomáha k zlepšeniu života ľudí priamo na Ukrajine. Tentokrát je cieľom našej pomoci zbierka na protiraketový úkryt v saleziánskom dome v Odese. Súčasťou saleziánskeho domu je aj stredná škola, materská škola, penzión, mládežnícke stredisko a kláštor. Má slúžiť teda nie len deťom, študentom a učiteľom, ale aj všetkým pracovníkom.

Rekonštrukcia a príprava úkrytu je nevyhnutná, pretože je podmienkou otvorenia školy na Ukrajine. V takýchto úkrytoch sa môžu študenti a učitelia schovať počas leteckých poplachov. V minulom školskom roku bol ako priestor na vzdelávanie, hru, mimoškolské aktivity a stravovanie postavený prístrešok v garáži. Ten má však kapacitu len pre 60 osôb.

Momentálne školu navštevuje už 150 študentov, preto je postavenie nového úkrytu nevyhnutné. Škola chce zaistiť bezpečnosť rekonštrukciou suterénu školy. Na realizáciu tohto projektu, na ktorých je potrebných 40 000 eur, chceme zo Slovenska prispieť sumou 20 000 eur.

Podporou tohto projektu je možné realizovať stavebné a bezpečnostné práce. Škola v Odese tak bude môcť pokračovať vo výučbe a poskytne študentom lepšie podmienky na bezpečné a komfortné vzdelávanie. Viac informácií o projekte a možnosti darovať TU.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.