Ponovici v Žiline navštívili Novú Synagógu

(Žilina, 2. júna 2021) – Neodmysliteľným rozmerom intelektuálnej formácie a filozofického štúdia mladých saleziánov ponovicov na Inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline je aj pestovanie vzťahu ku kultúre. Návšteva divadla, expozície, alebo premietaného filmu s diskusiou im dávajú možnosť zaujať vzťah k rôznym kultúrnym prejavom, ktoré sú aj súčasťou sveta mladých ľudí.

Počas májového skúškového obdobia sa časť komunity ponovicov zúčastnila komentovanej prehliadky v žilinskej galérii súčasného umenia Nová Synagóga. Od decembra 2020 vzniká v tomto bývalom sakrálnom priestore veľkorozmerné dielo s názvom Sphéra, ktoré navrhol umelec Juraj Gábor. Ide o dočasnú veľkú skonštruovanú drevenú pologuľu, umiestnenú do pôvodnej architektúry synagógy zo začiatku 20. storočia.

„Súčasťou komentovanej prehliadky v podaní kurátorky Simony Gottierovej bola reflexia videného a zažívaného. Ako ponovici sme sa tak mohli konfrontovať s otázkami o zmysle súčasného umenia i o zmysle priestoru. V závere sme iniciatívne vyskúšali atmosféru galérie svojím spevom modlitby Magnificat. Keďže je to spev od tej, ktorá je označovaná ako Nová Eva, chceli sme to ponúknuť ako hravý protipól k soche Evy umiestnenej v centre drevenej Sphéry,“ opísal návštevu galérie ponovic Michal Žák.

 

2021 06 02 ponovici 1

Spracoval rhsdb, informoval Michal Žák SDB, foto Peter Gábor SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.