Posledná rozlúčka s Antonom Srholcom bude v utorok 12. januára

(Bratislava, 8. január 2016) – Vo štvrtok 7. januára 2016 zomrel Anton Srholec, kňaz, salezián a charitatívny pracovník. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v utorok 12. januára 2016, najprv v Bratislave o 9.30 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) – pričom telo zosnulého bude k ucteniu vystavené od 8.30 h; a popoludní o 13.30 h sa bude konať rozlúčka vo farskom Kostole sv. Michala v jeho rodisku v Skalici. Následne bude Anton Srholec pochovaný na skalickom cintoríne.V deň rozlúčky bude možné v Bratislave v kostole Blumentál podpísať kondolenčnú knihu.

Podľa želania zosnulého, ktoré zanechal príbuzným, tí, ktorí sa zúčastnia na pohrebnej rozlúčke, sú požiadaní, aby namiesto kvetinových darov konali skutky lásky, pamätali na zosnulého v modlitbe a podporili jeho diela (Resoty, Nenápadní hrdinovia, KPVS), ako si to sám prial.

Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov- – -Kontakt:Mobil: 0903 825 148Email: sekretariat@sdb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.