Posviacka kostola dona Bosca v Dubnici nad Váhom bude v priamom prenose

(Dubnica nad Váhom, 14. augusta 2015) – Slávnosť posviacky nového kostola v Dubnici nad Váhom v nedeľu 16. augusta – na dvestoročnicu dona Bosca – bude možné sledovať v priamom prenose na TV Lux od 10.00 h. Televízia zároveň prinesie už o 9.45 živý vstup spred nového kostola.

Veriaci v Dubnici nad Váhom prežívajú prípravu na posviacku svojho nového kostola formou modlitby deviatnika už od piatku 7. augusta. V novom kostole je už všetko pripravené, v ostatnom týždni bol osadený kamenný oltár, do jeho vnútra bola uložená aj sklenená škatuľa s dokumentmi.

Na oltárnej doske zo strany, kde stojí kňaz, je v troch riadkoch latinský nápis:HANCECCLESIAM S. IOANNNIS BOSCO IN MUNICIPIO DUBNICA NAD VÁHOM ETISTAMMENSAMALTARISSOLLEMNITERDEDICAVITETIN ALTARIRELIQVIAS S. IOANNNIS BOSCO POSUITDIE XVI. AVG. AD MMXV + THOMASGALISEPPVSŽILINENSIS

Zároveň bolo v kostole dokončené osadenie bohostánku, ambóny a sedesov. Na čelnej stene sa už nachádza umiestnené aj veľké logo dvestoročnice dona Bosca, ktoré zároveň v sebe nesie portrét patróna tohto kostola.Napokon pred kostolom tiež dokončili podobu malého námestia, keď na stĺpy umiestnené do polkruhov osadili vrchný prepájací trám, ktorý je z dreva.

Kvôli slávnosti posviacky v Dubnici nad Váhom zrušili v nedeľu vo farskom kostole dve sväté omše, veriaci sú pozvaní do nového kostola, kde bude zabezpečené ozvučenie aj obrazový prenos aj na vonkajšom priestranstve pred kostolom.

Slávnosť posviacky sa bude konať v tú istú chvíľu, ako bude na mieste narodenia dona Bosca na Colle Don Bosco pri Turíne slávnostná svätá omša na zakončenie jubilejného roka. Veriaci v Dubnici nad Váhom tak budú aspoň duchovne spojení s týmto svätým miestom.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.