Pozdrav hlavného predstaveného k sviatku Pomocnice kresťanov

(ANS, Rím, 23. mája 2016) – V predvečer sviatku Márie Pomocnice kresťanov poslal hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime saleziánom a saleziánskej rodine video pozdrav z turínskeho Valdocca.

Vo svojich slovách nielen želá pekné prežitie slávnosti 24. mája, ale pozýva členov saleziánskej rodiny prehĺbiť mariánsky rozmer saleziánskej charizmy, „lebo je to niečo, čo sa skutočne dotýka nášho srdca a nášho spôsobu výchovy mladých vo svete“.

Ako desiaty nástupca dona Bosca hovorí don Artime o Panne Márii s entuziazmom: „Zbožnosť si môžeš a nemusíš zachovať, ale pre nás Mária Pomocnica je mariánsky rozmer nášho povolania.“

Pozdrav hlavného predstaveného je doplnený výzvou všetkým saleziánom, aby sa nenechali vyrušiť organizačnými starosťami, a aby nikdy nedali mladých až na druhé miesto.

Video pozdrav pripravila saleziánska agentúra ANS vo vyše 25 jazykových verziách – s titulkami.


 

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.