Pozdrav mladým na sviatok dona Bosca, od hlavného predstaveného

(Panama 31. januára 2019) – Desiaty nástupca dona Bosca pripravil už tradičný pozdrav pre mladých ku sviatku dona Bosca ako video. Natočené bolo, vzhľadom na okolnosti, v Paname, po skončení Svetových dní mládeže.

Prinášame slovenský prepis pozdravu:

Drahí moji mladí, pozdravujem vás, ako každý rok ku sviatku dona Bosca, ako to robili aj predošlí hlavní predstavení v minulosti. Dnes tak robím s veľký pohnutím a veľmi rád sa obraciam na vás a robím tak odtiaľto, z Panamy, počas Svetových dní mládeže, tu pri našom milovanom donovi Boscovi, otcovi a učiteľovi všetkých mladých sveta. Tu, kde sa v týchto dňoch nachádzam s toľkými mladými nášho Saleziánskeho hnutia mládeže a celého sveta. A v tejto chvíli vás pozývam žiť vašu mladosť s veľkou sviežosťou, žiť so skutočnými snami, ako to robil náš milovaný don Bosco, ktorý bol veľkým snívačom, so snom, ktorý hlboko poznačil jeho život. Túžim vás pozvať žiť váš kresťanský život vo veľkej kvalite, s vernosťou Pánu Ježišovi, a ako kráčanie v jednoduchej každodennej autentickej svätosti.

Na začiatku som vás pozdravil pri urne dona Bosca a teraz som tu, v presnej napodobenine domčeka z Becchi, tu v Paname. Tu hore je malá izbička, kde don Bosco spával so svojími bratmi, a mal tam sen z deviatich rokov. Sen, ktorý hlboko poznačil jeho život, a ktorý ho od toho momentu viedol, aby prišiel až k vám, drahí mladí celého sveta. Tak to bolo vtedy pre chlapcov a tak to chce don Bosco dnes pre vás. A pozýva vás, aby ste boli mladými s autentickými snami, aby ste sa pripravili pre život a na stretntie s Pánom. Včera, počas stretnutia s pápežom Františkom, mladí skandovali veľmi pekné a silné vyjadrenie: Toto je mládež pápežova! A volali to s energiou. A pápež František hneď urobil takú nápravu, ktorú sme niektorí z nás čakali, a povedal: Nie! Toto je mládež Ježišova! Toto je mládež Pánova! Toto je mládež Kristova! A nasledoval obrovský potlesk. Toto je skutočnosť. Aby ste boli Pánovými mladými, Ježišovými mladými.

Drahí moji mladí priatelia a priateľky, pozvanie, ktoré mám pre vás, je toto: pamätajte, že Pán Ježiš vás potrebuje! Ako apoštolov a misionárov ďalších chlapcov a dievčat a mladých vo vašom prostredí.Drahí moji mladí, čau!

2019 01 31 angel mladym

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.