Poznáme celý program stretnutia so Svätým Otcom na Luníku IX, saleziáni pripravujú svoje priestory

(Košice, 16. augusta 2021) – Necelý mesiac do návštevy pápež Františka na Slovensku prebieha intenzívna príprava aj priamo v saleziánskom stredisku na Luníku IX v Košiciach. Okrem technický vecí sa už niekoľko týždňov intenzívne pripravuje aj program pred samotným stretnutím so Svätým Otcom. A na úrovni celej návštevy sa začala oficiálna duchovná príprava, možno ju sledovať na webstránke www.navstevapapeza.sk.

V deň stretnutia, v utorok 14. septembra, bude samotný areál sektorov pre verejnosť otvorený od 8.00 h. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda od 14.00, bude už sídlisko uzavreté a nebude možný vstup. Keďže je v ten deň sviatok Povýšenia Svätého kríža, na bočnom pódiu, kde bude prebiehať prípravný program, bude o 11.00 svätá omša. Sláviť ju bude salezián biskup Mons. Vladimír Fekete a kazateľom bude don Jozef Luscoň.

Od 13.00 začne svoj program Zbor z Luníka IX, o 14.00 sa začne potom Umelecko-duchovný program s názvom „NA CESTE“, zložený z piesní, tancov, silných svedectiev a modlitieb. Od 15.45 sú v programe krátke Chvály.

O 16.00 sa očakáva príchod Svätého Otca a polhodinový program s ním – na hlavnom pódiu, ktoré bude stáť v saleziánskom areáli. Po odchode Svätého Otca od 16.30 bude ešte hodinu pokračovať hudobných program.

Don Peter Žatkuľák, salezián z miestnej komunity, opisuje atmosféru príprav:

„Z arcibiskupského úradu máme požiadavky na prichystanie areálu na príchod Svätého Otca a aj finančne nám umožňujú, aby sme mohli prípravy realizovať. Čo sa týka vonkajších pódií (mimo areálu saleziánov – pozn. red.), to rieši agentúra Amadeus cez Godzone a my ich vovádzame do fungovania sídliska, sme pri nich. Mesiac pred príchodom pápeža sme premiestnili na dvore nášho areálu búdu, kde je sklad bicyklov, kolobežiek a náradia, tri dni sme na tom mieste s chlapcami robili trávnik, začali sme ho pestovať, tak je mesiac na to, aby tráva vyrástla. Vnútri sme tiež zrekonštruovali toaletu na prízemí a celý priestor je čerstvo vymaľovaný. Budeme ešte maľovať plot, čistiť zámkovú dlažbu, steny, ktoré sú priamo pri vstupe do kostola a do areálu. Keď sme na poradách na arcibiskupskom úrade, tak vnímam tú veľkosť organizácie za celé Košice, keďže sa rieši po technickej stránke súčasne aj Luník aj štadión Lokomotíva. Hodnotím to ako inšpiratívnu spoluprácu.“

Registrácia účastníkov na jednotlivé programy s pápežom prebieha cez oficiálnu webstránku https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/.

Na podujatí sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, ktorí zároveň spĺňajú podmienku plnej zaočkovanosti:* očkovaní v dvojdávkovej schéme, ak uplynulo 14 dní po podaní druhej dávky; * očkovaní v jednodávkovej schéme, 21 dní po podaní jednej dávky (ide o vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson); * očkovaní 1. dávkou + 14 dní po podaní prvej dávky, ak zároveň prekonali COVID v intervale maximálne do 180 dní.

Spracoval: rhsdb

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.