Poznáme tému budúcoročného tábora pre miništrantov Tymian 2018

(Veľký Biel, 16. novembra 2017) – Spoločenstvo Tymian sa v čase od 10.-11. novembra zišlo vo Veľkom Bieli na pracovnom stretnutí. Počas dvoch dní zhodnotili aktivity s miništrantmi v predchádzajúcom období a spustili prípravu na nový celoslovenský miništrantský tábor Tymian 2018, ktorý sa uskutoční koncom júla 2018. Jeho názov bude Vatomika – ísť odvážne za svojím cieľom.

"Nechali sme sa inšpirovať indiánskym náčelníkom Delavárov, Vatomikou, ktorý odvážne apoštoloval medzi domorodcami v Severnej Amerike. Hlavnou myšlienkou je teda odvaha šíriť evanjelium i v ťažkom prostredí, medzi modernými kmeňmi – subkultúrami dnešných mladých ľudí. Téma zároveň súvisí s národným stretnutím mládeže P18, ktoré sa tiež nesie v duchu odvahy – Odvážny rok," upresňuje výber témy prípravný tím.  

Organizátorov stretnutia potešilo, že do prípravy tábora sa zapojili aj noví členovia, odchovanci Tymianu.

Juraj Polčič

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.