Pozvanie na prvé sľuby saleziánok

(Šamorín, 1. augusta 2016) – Sestry saleziánky pozývajú na slávnosť skladania prvých rehoľných sľubov dvoch nových sestier – Aleny Badačovej pre Slovenskú provinciu FMA a Jany Markovej pre Česko-Litovskú provinciu.  Sv. omša s obradom prvých sľubov sa bude konať 6. augusta 2016, na slávnosť Premenenia Pána, o 11.00 hod. vo Farskom kostole v Šamoríne. Príďte povzbudiť svojou prítomnosťou a modlitbou tieto nové sestry na ich ceste odovzdania sa Bohu.  

Viac informácií o sestrách nájdete na www.salezianky.sk.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.