Pozvánka kráčať až za hranice svojich ľudských síl (+ video)

(Košice, 21. septembra 2017) – Poetica Musica ponúka len pár dní pred blahorečením dona Titusa Zemana hymnus textom na motívy jeho života. Skladba Za hranicami tak opäť spája poetickou a hudobnou formou hodnoty i príbeh. Naživo ju môžete počuť 30. septembra na Slávnostnom ceremoniáli v HANT Aréne. O procese tvorby, ale aj pohľade na osobu svätca nám porozprávala autorka textu, hudby a interpretka Zuzana Eperješiová.

Prečo ste sa rozhodli hymnu vytvoriť?Oslovilinás s možnosťou prispieť takto k celej udalosti a samotnej slávnosti a pozvanie som v mene našej tvorivej skupiny Poetica Musica rada prijala.

Ako vyzerala samotná tvorba?Základnú hudobnú a textovú linku piesne Za hranicami som po častiach tvorila pár dní… Každý tvorí inak, ja najradšej s kusom papiera a s perom v ruke priamo za klavírom. Neskôr, keď boli text aj hudba hotové, sme sa všetci stretli, porozprávali o predstave a spoločne skúšali, hľadali celkovú formu piesne.

2017 09 21 hymna 1

Bolo pre Vás vytváranie hymny na slávnosť výnimočné?Vzhľadom na to, že ako tvorivá skupina máme za sebou pomerne dosť tematických programov a pásem, zhruba sme už vedeli, čo nás čaká. No na druhej strane, každá špecifická téma je výzvou a svojím spôsobom vždy trochu riskujeme…

Kto všetko sa na tvorbe podieľal?Autorkou textu a hudby som ja, hymnu sme aranžovali v našom najužšom kruhu s Petrom a Pavlom Jakabovcami a Michalom Lörincom. Čo sa týka živého predstavenia hymny v sobotu, v deň slávnosti, spolupracuje s nami aj Martin Jeriga, ktorý vytvoril party pre sláčikové kvarteto a zároveň sprostredkoval spoluprácu s niekoľkými hosťami zo zoskupenia Jeho deti.

V nahrávke hrám na klavíri a spievam, Peter nahral gitary, Pavol basgitaru a Michal bicie. Naživo sa predstavíme my štyria a prídu nám pomôcť Jeho deti, teda Martin Jeriga, niekoľko spevákov a spomínané sláčikové kvarteto.

2017 09 21 hymna 2

Kedy ste po prvý raz počuli meno Titus Zeman?Meno Titus Zeman sme okrajovo poznali už predtým, no bližšie sme sa s ním stretli v súvislosti so Zdenkou Schelingovou. Pavol Danko a tanečné divadlo ATak nás pozvali spolupracovať a my sme tak dostali vzácnumožnosť vytvoriť hudbu pre ich tanečnú inscenáciu o Zdenkinom živote – Chcela by som letieť. O Titusovi Zemanovi sme neskôr čítali v rôznych článkoch a tiež na webovej stránke, ktorá ponúka pomerne podrobné informácie (nielen) o jeho živote.

Čím si Vás získal?Titus nás oslovil svojou odvahou a vytrvalosťou, dvoma veľmi dôležitými kvalitami muža, ktoré mu v spojení s obetujúcou sa láskou na jeho ceste viery pomohli dosiahnuť svätosť. Sú to tiež vlastnosti, ktoré sú v nás možno občas schované, ale Titus môže byť inšpiráciou, ako ich opäť objaviť.

Má hymna jasné posolstvo pre všetkých alebo je potrebné ho hľadať?Tak ako je naznačené aj v refréne piesne, sme pozvaní kráčať až za hranice svojich ľudských síl. A tam, kde už možno nestačíme, nás ďalej poháňa pohľad na kríž, ktorý sa pre nás môže stať pomyselným majákom v tme, búrke a neistotách alebo v trápení a utrpení, tak ako to vidíme aj v živote samotného Titusa…

2017 09 21 hymna 3

Poetica Musica je tvorivá skupina, ktorá spája mladých talentovaných ľudí s cieľom vytvárať, ponúkať a prezentovať umelecké programy na rôzne spoločenské a duchovné témy a v nich poetickou a hudobnou formou sprostredkovávať hodnoty, príbehy, postrehy zo života. Stálymi členmi sú Martin Gnip (koordinátor, autor námetov, textov), Zuzana Eperješiová (texty, hudba, klavír, spev), Michal Lörinc (bicie, klávesy), Peter Jakab (gitara, mix, mastering), Pavol Jakab (basgitara).

 

 

Rozhovor pripravila Kristína Zelná

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.