Pozývame miništrantov na letný tábor Tymian

(Škutovky, 3. máj 2016) – Obľúbený miništrantský tábor Tymian sa uskutoční od 18.-24. júla 2016 v RZ Škutovky pri Ružomberku. Jeho cieľom je pomoc pri formácii miništrantov podľa projektu KBS. Okrem duchovného programu na tému Tarzícius, miništrant milosrdenstva, čakajú na účastníkov súťaže, šport, dobrodružné hry a iné zaujímavé aktivity.

Ďalšie info na www.facebook.com/ministranti.sk, www.ministranti.sk.Kontaktná osoba: don Jozef Luscoň SDB.Email: ministranti.sk@gmail.com, lusko@sdb.sk. 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.