„Pre maloletých musíme garantovať bezpečné prostredie,“ hovorí vikár hlavného predstaveného, účastník samitu s biskupmi

(ANS, Vatikán, 26. februára 2019) – V nedeľu sa skončilo vo Vatikáne stretnutie „Ochrana maloletých v Cirkvi“, na ktorom sa kardináli, arcibiskupi, biskupi i rehoľní predstavení zaoberali problémom zneužívania. Samitu sa zúčastnil aj vikár hlavného predstaveného saleziánov don Francesco Cereda.

Aká atmosféra panovala počas týchto dní?

Nepochybne bolo cítiť bratskú atmosféru, ktorá pomohla výmene názorov medzi účastníkmi. Bola príležitosť viesť dialóg medzi kardinálmi, biskupmi, rehoľnými predstavenými, laikmi a, čo je veľmi dôležité, aj s niekoľkými obeťami zneužívania. Tiež to bola klíma povedomia, že problém zneužívania maloletých nie je izolovaná vec, ale naopak, týka sa všetkých miestnych cirkví.

Ako vnímate predložené stratégie na ukončenie násilia voči deťom?

Myslím si, že so zoznamom bodov, ktoré predložil pápež František, budeme čeliť téme zneužívania maloletých v čo najširšom možno spôsobe. Svätý Otec hovoril totiž o ochrane maloletých nielen vnútri Cirkvi, ale vo všetkých vrstvách spoločnosti. Stretnutie bolo sústredené najmä na tému zneužívania zo strany klerikov, ale nesmie sa zabúdať ostatná časť spoločnosti, s ktorou deti a mladí prichádzajú do kontaktu.

Aké sú teda po stretnutí očakávania do budúcna?

Niektoré obete žiadajú, aby tu boli hneď konkrétne kroky a že to, čo sa urobilo v týchto dňoch, nestačí a je to len kopa slov. Musí byť jasné, že odpovedať hneď bezprostredne je nemožné. Skutočné a konkrétne zásahy potrebujú čas a námahu. To, čo môžem povedať, je, že pápež František už dnes pracuje na tom, aby sa to, čo bolo povedané na samite, uplatnilo v praxi.

Podľa Vás, čo má teraz urobiť Saleziánska spoločnosť?

Saleziáni musia, určite, ísť vpred, čo sa týka už nahlásených prípadov zneužitia, aby sa došlo k pravde a spravodlivosti. Často sme v situáciách, kedy kvôli strachu alebo hanbe prevládne ticho. Musíme však pochopiť ako pomôcť prekonať kultúru ticha, lebo len keď spoznáme fakty, môžeme prejsť k nahláseniu a riešeniu. Aby sa tak stalo, je potrebné zapojiť celé spoločenstvo, od vychovávateľov po učiteľov, od rodín po animátorov. Maloletým musíme garantovať bezpečné prostredie.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.