Prečítajte si letné vydanie časopisu Don Bosco dnes na webe

(Bratislava, 30. júla 2021) – Online biblická súťaž BibliQ je ďalšou ponukou pre mladých pod záštitou saleziánskeho pastoračného tímu. Jej ašpiráciou je umožniť mladým spoznávať Sväté písmo súťažnou formou v skupine i jednotlivo, nadväzovať priateľstvá a učiť sa viesť dialóg. Viac o tejto aktivite sa dozviete v aktuálnom vydaní časopisu Don Bosco dnes.

Sídlisko Sásová v Banskej Bystrici je síce rozlohou pomerne malé, ale zato drží slovenský rekord najhustejšie zastavaného sídliska na Slovensku. V čase príchodu saleziánov v ňom žilo približne 30 000 obyvateľov. V roku 1990 trojici saleziánov zveril Mons. Baláž novovzniknutú farnosť a mládež na tomto sídlisku. Akú cestu odvtedy prešli si môžete prečítať v ďalšej časti seriálu na pokračovanie saleziánske diela.

Občianske združenie Domka je neodmysliteľnou súčasťou saleziánskej rodiny na Slovensku. Jeho príbeh sa začal písať pred tridsiatimi rokmi v Košiciach. To, čo sa začalo ako skromná iniciatíva, postupne sa rozrástlo a momentálne patrí Domka s viac ako 7 500 členmi medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku. Čo všetko ponúka mladým sa dočítate v rubrike mládež.

Vedeli ste, že František nie je jediným pápežom, ktorý prijal digitálne technológie? Jeho predchodca Benedikt XVI. bol prvým pápežom, ktorý používal Twitter, a Ján Pavol II. vyzdvihoval pozitíva internetu už v roku 2001. V článku s názvom Pápeži o digitálnej dobe prinášame výber vyjadrení troch pápežov na tému moderných technológií za ostatných 20 rokov.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@saleziani.sk.

mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.