Pred 100 rokmi sa narodil významný slovenský misionár

(Bratislava, 24. septembra 2018) – V Černíku pri Nitre sa 24. septembra 1918 narodil Štefan Foltin, salezián kňaz a neúnavný misionár. Do Japonska prišiel ako 30-ročný v januári 1949 a prežil tam 62 rokov.

Už ako malý chlapec túžil byť raz misionárom. Po ukončení ľudovej školy sa chcel stať členom misionárskej rehole verbistov, no pre nízky vek ho neprijali. Na odporúčanie kamaráta sa prihlásil v septembri 1930 k saleziánom do Šaštína. Tam sa rozvíjala aj jeho misionárska túžba. „V živej pamäti mám, keď sa prišiel s nami rozlúčiť don Figura so slovami ,Dovidenia v Japonsku‘.“Po skončení noviciátu zložil 31. júla 1937 rehoľné sľuby a stal sa saleziánom, okrem štúdií filozofie a teológie pracoval medzi mladými v Šaštíne, Žiline a v Trnave. Cez vojnu prežíval strach o svojich, lebo jeho rodná obec ležala na území, ktoré okupovalo Maďarsko. Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal vo Svätom Kríži (dnešný Žiar nad Hronom) 29. júna 1947, predstavení saleziánskej rehole prijali jeho žiadosť odísť na misie do Japonska, za donom Jozefom Figurom. Keď si šiel vybavovať pas – už panoval komunistický režim –, chlapci zo saleziánskeho oratória v Nitre sa za neho modlili. Pas dostal za štyri dni, úradníčka, ktorá mu ho dávala do ruky, sa tomu veľmi čudovala, kto je za tým, že tak skoro sa to vybavilo. „Nuž, ja mám mocnú patrónku,“ odpovedal Štefan Foltin, a myslel tým Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorú si veľmi uctieval.

V októbri 1948 tak odišiel najprv loďou do USA, potom vlakom naprieč do San Francisca a opäť loďou cez Tichý oceán do Jokohamy. V januári 1949 pricestoval do Japonska. Stal sa najprv učiteľom cirkevného práva a liturgie v Tokiu, neskôr desať rokov zastával funkciu riaditeľa katolíckej materskej školy a správcu farnosti v Mikawadžime, v ďalších rokoch dostal úlohuvybudovať novú misiu v okrese Oita, v čom ho štedro podporili americkí Slováci. Kostol, ktorý postavil, zasvätil Sedembolestnej Panne Márii. V Japonsku na Fudžijame, vo výške 2200 m n. m. umiestnil aj tabuľu zo slovenskej žuly, na ktorej sú vyryté slová piesne: Sedembolestná Panna Mária, tebe slovenská spieva krajina. Od roku 2008 pôsobil v meste Beppu, kde aj zomrel ako takmer 92-ročný, 2. augusta 2010. V Japonsku prežil 62 rokov.

V roku 1997 dostal Štefan Foltin od vtedajšieho ministra kultúry SR poctu ministra kultúry SR za dlhoročné šírenie ideí kresťanstva, humanizmu a za propagáciu slovenskej kultúry v Japonsku. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Japonsku v tom čase, Drahomír Štos, v telegrame k pohrebu dona Foltina napísal: „Don Foltin spolu so svojimi spolubratmi donom Suchánom a donom Figurom prežili v Japonsku polovicu storočia. Rozdal celú svoju vľúdnosť v zemi, ktorú vôbec nepoznal, až tak, že ho prijali za svojho. A teraz, keď je v Božom pokoji, môže on ochraňovať nás všetkých. Myslím, že pre Slovensko, jeho rodnú krajinu, je chválou, že mala v donovi Foltinovi tak dlhé roky neúnavného apoštola.“

Na svojom písacom stolíku mal Štefan Foltin svoje životné heslo: „Smile, God Loves You! – Usmievaj sa, Boh, Ťa miluje!“

Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.