Pred 100 rokmi umrel druhý slovenský salezián

(Červeník, 12. septembra 2018) – Pred sto rokmi na meno Panny Márie, 12. septembra, zomrel vo svojom rodisku len po dvoch rokoch sľubov mladý salezián Augustín Košík. Mal 19 rokov. Je tak zapísaný v poradí ako druhý zosnulý slovenský salezián.

Augustín patril medzi prvú generáciu chlapcov zo Slovenska, ktorí odišli k saleziánom do Talianska a pripravovali sa v mestečku Cavagliá. Narodil sa 15. augusta 1899 vo Vagvörösvar, dnešný Červeník. Podľa dostupných zdrojov vieme, že noviciát začal ako 16-ročný v slovinskom mestečku Veržej v roku 1915. Medzitým však jeho vtedajšia domovská saleziánska Rakúsko-Uhorská provincia (zriadená v roku 1905) otvorila noviciát v Maďarsku v Mogyorósbánya a tak Augustín zložil svoje prvé rehoľné sľuby už tam, a to 1. novembra 1916. V roku 1917 bol otvorený filozofický študentát v Péliföldszentkereszte, kde mladý salezián Augustín Košík študoval spolu s ďalšími slovenskými mladými saleziánmi, medzi nimi aj s o dva roky starším Jozefom Bokorom. Vyučoval ich tiež slovenský spolubrat klerik Viliam Vagač. Augustín mal aj o šesť rokov mladšieho brata Antona, ten sa stal saleziánom v roku 1923, no v roku 1928 aj on zomrel iba po piatich mesiacoch od zloženia večných sľubov; pochovali ho v Šaštíne.

Augustín sa pravdepodobne pre zdravotné ťažkosti odišiel zo štúdií v Péliföldszentkereszte liečiť do rodiska k rodičom, kde zomrel 12. septembra 1918 vo veku len 19 rokov. Pochovaný je v rodisku – v Červeníku.

Pozrite si kostol v Červeníku, kde saleziáni bratia Košíkovci vyrastali.https://www.360cities.net/image/img-9712-panorama-360cities

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.