Predstavení a koordinátori saleziánskej rodiny spolu v Turíne

(Turín, 2. februára 2015) – Prvý raz v histórii prišli spoločne osláviť sviatok dona Bosca predstavení a koordinátori každej z tridsiatich zložiek saleziánskej rodiny. Do Turína ich pozval desiaty nástupca dona Bosca, don Ángel Fernández Artime, ktorý sa chcel takto stretnúť s nimi v roku dvestoročnice na mieste, kde celé saleziánske dielo začalo.

„Toto stretnutie nie je hocijaké zasadanie ani nejaký špeciálny kongres: je to stretnutie rodiny, spoločenstva, aby sme boli blízko nášho jediného otca dona Bosca,“ povedal don Artime všetkým prítomným v Pinardiho kaplnke.

Do 30 zložiek saleziánskej rodiny spoločne patrí približne pol milióna osôb. Prítomní hlavní predstavení a koordinátori každý po jednom vyjadrili dôležitosť napojenia na spoločné korene, na dona Bosca, s cieľom nachádzať vždy silnejšiu motiváciu k službe.

„Sme tu ako mnohé deti jedného otca,“ komentoval situáciu Tullio Lucca, prezident Združenia Márie Pomocnice (ADMA). Všetci spoločne si prezreli priestory Valdocca, predovšetkým izbičky dona Bosca, ale aj tlačiareň.

V popoludňajšom programe sa predstavení a koordinátori venovali skúmaniu praktických spôsobov prehĺbenia vzájomných vzťahov medzi zložkami. „My nie sme puberťáci, ktorí sa vo svojom raste musia vzdialiť od svojho otca,“ povedal hlavný predstavený saleziánov, „naopak, naše zložky môžu rásť v takej miere, v akej si uvedomíme, že máme dona Bosca za otca.“ Pri uvažovaní o hľadaní konkrétnejšej spolupráce sa predstavení zhodli, že to nemá byť množenie ďalších stretnutí, ale hľadanie spôsobov ako v každej krajine vytvárať spoločné zladenie.

Záver osláv sviatku dona Bosca patril spoločnej eucharistii v Bazilike Márie Pomocnice, spolu s mladými zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia a s mnohými veriacimi. V homílii don Ángel Artime vyzdvihol jednu originálnu definíciu dona Bosca: „V ťažkej epoche bol tkáčom aliancií nie iba medzi Bohom a jeho ľudom ale aj medzi bratmi a sestrami v tom ľude.“ A doplnil: „Bol skutočne mimoriadnym, ale tak, ako to môže byť aj každý z nás. Skutočný a jediný veľký je Boh!“.

Podľa ANS rhsdb, foto ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.