Predstavenie motta svätorečenia A. Zattiho: Uveril som, sľúbil som, bol som uzdravený

(Argentína, 6. októbra 2022) – Keď mal Artemide 17 rokov, Zattiovci odcestovali do Argentíny. Tu sa zoznámil so saleziánmi a pocítil povolanie stať sa saleziánom. Chlapci, ktorí sa pripravovali na rehoľný život, bývali v Bernale neďaleko Buenos Aires. Prišiel tam aj mladý salezián chorý na tuberkulózu, ktorého si zobral na starosť Artemide. Mladík chorobe podľahol a Artemideho sa postupne začal zmocňovať dotieravý kašeľ, pravidelne v podvečer sa objavila horúčka. Keď ho lekár prehliadol, zistil, že jeho pľúca tiež napadla tuberkulóza.

Predstavení ho premiestnili do saleziánskeho domu vo Viedme, kde bol dobrý vzduch a výborný lekár. V marci 1902 Artemide odtiaľ písal svojej matke: „S veľkou radosťou som sa tu stretol s mojimi drahými bratmi saleziánmi. Čo sa týka zdravia, prehliadol ma páter Garrone a uistil ma, že za mesiac budem vyliečený.“

Ako k tejto milosti nakoniec prišlo, hovorí sám Zatti v roku 1915 pri slávnostnom otvorení pohrebného pomníka umiestneného nad hrobom otca Evasia Garroneho (1861 – 1911) vo Viedme:

„Ak som teraz zdravý, v dobrej kondícii a môžem urobiť niečo dobré pre svojho chorého blížneho, vďačím za to otcovi Garronemu, lekárovi. Keď videl, ako sa moje zdravie zo dňa na deň zhoršuje, keďže som trpel tuberkulózou a často som pľul krv, povedal mi na rovinu, že ak nechcem skončiť ako mnohí iní, mám sľúbiť Márii Pomocnici kresťanov, že vždy zostanem po jeho boku a budem mu pomáhať v starostlivosti o chorých, a že ak budem dôverovať Márii, ona ma vylieči.

UVERIL som, lebo som z rozprávania vedel, že Mária Pomocnica mu viditeľne pomáhala. SĽÚBIL SOM, pretože mojou túžbou vždy bolo nejakým spôsobom pomáhať blížnemu. A keďže Boh svojho služobníka vypočul, BOL SOM UZDRAVENÝ.“

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.