Prešiel prvý rok, ako odišiel do večnosti bývalý provinciál don Jozef Ižold

(Bratislava, 20. mája 2021) – Saleziánska rodina na Slovensku si pripomína prvé výročie ako na vigíliu Nanebovystúpenia Pána, večer 20. mája 2020, odišiel do večnosti vtedajší provinciál don Jozef Ižold. V službe Pánovi v Cirkvi a Saleziánskej spoločnosti prežil 29 rokov rehoľného a 19 rokov kňazského života. Od roku 2014 bol provinciálom slovenských saleziánov.

V sídle provincie na Miletičovej v Bratislave si saleziáni pripomenú toto prvé výročie svätou omšou v Kostole Márie Pomocnice kresťanov o 18.00 h. Bude ju sláviť provinciál don Peter Timko.

Pri príležitosti tohto prvého výročia sme pre vás pripravili krátke spomienkové video.  

Don Jozef Ižold, rodák z obce Rybník nad Hronom, sa narodil 30. januára 1964. Po maturite sa hlásil do kňazského seminára v Bratislave, kde ho však ani na štvrtý raz neprijali. Pracoval vo fabrike, absolvoval vojenčinu a napokon sa dostal do kontaktu s tajnými saleziánmi. Vo veku 27 rokov po skončení noviciátu už v slobodných podmienkach, zložil prvé rehoľné sľuby 10. augusta 1991. V rámci prípravy ku kňazstvu študoval aj licenciát z filozofie v Ríme, pracoval aj vo formácii medzi mladými spolubratmi a po teológii v Turíne bol 20. januára 2001 vysvätený za kňaza. Pokračoval v práci vo formácii ponovicov v Žiline a pastoračne vypomáhal na tamojšom sídlisku Solinky. V roku 2008 sa stal provinciálnym vikárom a po šiestich rokoch v tejto úlohe ho hlavný predstavený saleziánov v roku 2014 ustanovil do úradu provinciála.

„Nakoniec som sa ocitol v úlohách vo vedení provincie. To som od dona Bosca nečakal, ale tiež ma to učilo spoznávať jeho otcovské srdce e bezvýhradne dôverovať Božej Prozreteľnosti. Teraz ma zasa don Bosco učí, aby som vedel trochu aj trpieť pre Božie Kráľovstvo. Som zvedavý na ďalšie prekvapenia, ale cieľ je jasný: nebo,“ – spomínal na svoju životnú cestu niekoľko dní pred smrťou. Jednou z veľkých radostí aj pre neho počas tohto úradu bolo blahorečenie dona Titusa Zemana.

Po ťažkom onkologickom ochorení zomrel v prítomnosti spolubratov i rodného brata kňaza v stredu 20. mája 2020 vo večerných hodinách, v predvečer slávnosti Nanebovstúpenia Pána. Pochovaný je v saleziánskej hrobke na cintoríne v bratislavskej Vrakuni.

Môžete si prečítať aj:Veľký rozhovor, keď sa stal provinciálomHomília dona Petra Timka z pohrebnej omše

Z veľkého rozhovoru s Jozefom Ižoldom, pri začiatku úradu provinciála vyberáme:„Myslím si, že ten môj prístup k životu je dosť radostný, taký pokojný. Niekedy ma zavalia povinnosti a potom je to už horšie, ale netrvá to dlho. Také momenty veľkého šťastia. Niekedy ide o duchovné šťastie, ktoré vnímam pri svätej omši alebo zvlášť na nejakých akciách s mladými, kde je duchovný život silný, v tej atmosfére. A aj keď je deň plný a človek nevie, čo má skôr urobiť, večer v takej odovzdanosti Pánovi s vďačnosťou povie: Pane Bože, ďakujem ti… je to pocit šťastia po namáhavom dni. A znova možno rokmi som prišiel na to, že nemusím byť stále šťastný a stále hľadať šťastie… k šťastiu patria aj chvíle utrpenia či ťažkostí. Šťastie nemusí byť čosi intenzívne, veľké.“

Spracovali mk a rhsdb

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.