Prešovský dar pápežovi Františkovi k narodeninám

(Prešov, 16. decembra 2016) – 17. decembra 2016 oslávi pápež František 80. narodeniny. K tomuto jubileu mu mladí a saleziáni z prešovského strediska uvili duchovnú kyticu pozostávajúcu z modlitieb, dobrých skutkov a sebazaprení. Od septembra do novembra prinieslo "kvietky" vyše 160 ľudí a vpísali sa do knihy, ktorú zviazanú poslali na sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie na adresu Svätého otca do Vatikánu.

„Naša rodinka sa modlila celý týždeň za Svätého Otca sv. ruženec,“ – „2 týždne sme nejedli sladkosti,“ – „Nerobil som týždeň bratovi zle,“ – „Nebudem sa hrať mesiac na počítači,“ – „Učiť sa a správať sa lepšie ku kamarátom,“ – „Týždeň som sa sprchoval studenou vodou,“ – „Týždeň, každý deň Korunka k Božiemu Milosrdenstvu,“ – „3 mesiace som sa snažil byť aktívny v domácich prácach,“ – to sú len niektoré "drahokamy" v duchovnom poklade pre Františka.

2016 12 15 gratulacia Frantiskovi 2

Do pokladnice prispela jedna rodinka vzácnou 9-dňovou pôstnou reťazou o chlebe a vode, iní zas spoločným, alebo individuálnym čítaním Božieho slova. Jeden chlapec okrem modlitby „týždeň nepil pepsi“ a jedno dievčenské stretko prinieslo ako pokánie fyzické cvičenia počas týždňa. Potvrdzujú sa tu slová dona Bosca, ktoré napísal v životopise Františka Besucca: „V nežných srdciach sa už rodí vznešená myšlienka, že sa trpí za veľkú vec, že pre utrpenia života je vyhradená slávna odmena v blaženej večnosti.“

2016 12 15 gratulacia Frantiskovi 4

Všetci gratulanti pevne veria, že sa poslaná duchovná kytica dostane ku Svätému otcovi aspoň na krátke prelistovanie a povzbudenie. Preto do nej doplnili aj taliansky preklad a svoje fotografie. Aj keby sa však ku nemu nedostala, táto aktivita už teraz priniesla svoje duchovné plody: „Čítanie Svätého písma sa stalo v našej rodinke pekným zvykom,“ zdôverila sa jedna mamička.

2016 12 15 gratulacia Frantiskovi 1

Iní sa uistili, že sa dá existovať aj bez sociálnych sietí a že človek naozaj nemusí mať hneď a zaraz všetky veci, na ktoré si spomenie. Do aktivity sa zapojili jednotlivci, snúbenci, manželia aj celé rodinky a chlapčenské aj dievčenské stretká so svojimi animátormi. „Ako don Bosco vyzbieral 33 lír od chudobných chlapcov z oratória v Turíne pre Pia IX., chceme aj my vyjadriť našu úctu, našu dôveru a našu lásku ku Svätému otcovi,“ napísal don Martin Kačmáry SDB, direktor prešovskej komunity saleziánov, v sprievodnom liste pre pápeža Františka.

Tanti Auguri Santo Padre!

2016 12 15 gratulacia Frantiskovi 3

Informoval: Matej Fabian SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.