Prezidentom Svetovej konfederácie exallievov sa stal slovenský kandidát

(Rím, Pisana, 6. októbra 2015) – Viceprezident slovenských exallievov Michal Hort bol 5. októbra zvolený do Svetovej rady konfederácie exallievov s najvyšším počtom hlasov. Stalo sa tak na V. Kongrese Svetovej konfederácie exallievov don Bosca, ktorý sa koná v Ríme. Zároveň ho hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime vybral z troch kandidátov s najväčším počtom hlasov za prezidenta Svetovej konfederácie exallievov.

Celá saleziánska rodina sa teší z tohto úspechu a praje mu veľa darov Ducha Svätého v novej službe.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.