Pridaj miesto na mapu a zapoj sa do novej saleziánskej výzvy!

Počas Roka vďačnosti za príchod saleziánov na Slovensko vytvorili saleziáni jednoduchú „slepú“ mapu, na ktorej je možné označiť a pridať miesta spojené s ich činnosťou.

„Interaktívna mapa, za ktorou stoja traja šikovní mladí programátori Timo, Feri a Janko, má ambíciu vtiahnuť deti aj mladých do príbehov z histórie saleziánov. Umožní im stretnúť sa s charizmou dona Bosca aj tam, kde by to vôbec nečakali. Odkryje nové pamätihodnosti na mieste vášho výletu alebo aj bydliska,“ približuje koordinátor projektu salezián don Marián Peciar.

Miesta sú rozdelené do piatich kategórií. Prvou sú miesta spomienok, najmä na aktivity v prírode (tábory, chatovačky, duchovné cvičenia či splavy). Ďalej sú to pamätné tabule saleziánov alebo miesta hrobov, kde sú pochovaní saleziáni. Na mape je možné nájsť aj kostoly či kaplnky a tiež oratóriá, strediská pre mladých a saleziánske domy – ako miesta stretnutia. Zvláštnu kategóriu tvoria miesta spojené s blahoslaveným mučeníkom Titusom Zemanom, prvým slovenským saleziánom vyzdvihnutým na oltár.

Takto postupne dopĺňaná mapa chce byť inšpiráciou pre výlety rodín, stretiek, bicyklových výletov a podobne. Vďaka vašej aktivite na nej môžu pribúdať nové miesta.

Informoval: Marián Peciar, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.