Prijatie do noviciátu

Dňa 14.8.2013 v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa konala v saleziánskom noviciáte v Poprade Veľká milá slávnosť. 4 mladí muži (2 slováci a 2 česi) Patrik Mižák, Miroslav Podstavek, Filip Mareš a Vlastimil Vajďák boli prijatí do noviciátu a začali intenzívnu ročnú saleziánsku formáciu. Provinciál don Karol Maník privítal nových novicov a predstavil im komunitu a magistra novicov, ktorý ich bude počas roka duchovne sprevádzať a uvádzať do duchovného a saleziánskeho života. Symbolickým gestom vloženia rúk do rúk otca magistra vyjadrili noví novici túžbu a otvorenosť nechať sa sprevádzať.Na slávnosti bol prítomný aj don Marek Chrzan, generálny radca saleziánov a zodpovedný za región Európa Sever.Novici takto začali už 24. ročník noviciátu, ktorý beží neprerušene od svojho ustanovenia v roku 1990. Počas týchto rokov prešlo saleziánskym noviciátom takmer 260 mladých mužov.

2013 08 16 Prijatie01 resize

2013 08 16 Prijatie02 resize

Informoval provinciál Saleziánov don Karol Maník SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.