Prímestský tábor na Miletičke navštívil aj Mons. Jozef Haľko

(Bratislava, 27. júla 2021) – Druhý júlový týždeň začal v saleziánskom stredisku Miletička dvojtýždňový prímestský tábor. Tento rok vyberali animátori tému zameranú duchovne. Nakoniec si ich srdcia získal veľký svätec a patrón novinárov, po ktorom majú pomenovanie saleziáni – František Saleský.

„Počas roka bolo budovanie vzťahov obmedzené na online formu a všetkým už chýbal osobný kontakt s kamarátmi. To sa odrazilo aj na počte prihlásených detí na tábore. Tento rok ich bolo rekordných 251,“ vysvetľujú organizátori.

Vyše šesť desiatok animátorov začalo s prípravami tábora už koncom apríla. Každá dvojica alebo trojica naplánovala jeden deň. Animátori sa snažili vytvoriť nové a originálne hry, ktoré deti vtiahnu do tohtoročnej témy. Kmeňoví vedúci sa zase postarali o celkovú organizáciu, ale aj prípravu nezabudnuteľných výletov.

Počas tábora boli deti tradične rozdelené do štyroch kmeňov podľa veku. Štvrtý kmeň tento raz pozostával len z miletičkárskych birmovancov. Ich čakal trocha rozdielny program a zahŕňal aj splav v rekreačnom stredisku Madarasz.

Mladšie deti zasa absolvovali celodenný výlet loďou Prešov na hrad Devín. Samozrejme, v horúcich dňoch sa mohli tešiť aj na osviežujúci program – kúpalisko a vodný deň.

Divadelný tím si pripravil 9-dňové divadielko o Františkovom živote, ktorý si predtým dôkladne naštudovali. Prostredníctvom scénok prinášali herci deťom duchovnú myšlienku, ktorú im podrobnejšie vysvetlil kňaz počas kázne a animátori na ich stretkách.

Posledný deň tábora na Miletičke je vždy veľkou vecou. Animátori si pripravia doobedný program a poobede čaká deti už len sv. omša, na ktorej poslednýkrát odoznie táborová hymna. Svätú omšu prišiel odslúžiť Mons. Jozef Haľko. Po nej nasledovalo zhodnotenie celého tábora a chutné pohostenie.

Informovala: Barbora Kullačová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.