Prímestský tábor na Poštárke sprevádzala svätá Bakhita

(Bardejov, 22. júla 2021) – Uprostred júla sa konal na bardejovskej Poštárke letný prímestský tábor. Tento rok sprevádzala mladých programom sv. Bakhita, černošské dievča, ktoré uniesli, predali do otroctva a ktoré sa aj vďaka viere oslobodilo nielen od vonkajšieho otroctva, ale aj toho vnútorného.

„Počas posledného týždňa príprav na prímestský tábor sa každý deň pri mne zastavil Kamil, žiak špeciálnej školy a vždy mi na prstoch ukázal a odpočítaval, koľko dní je ešte do začiatku tábora. A nielen on sa naň veľmi tešil, keďže protipandemické obmedzenia nás veľmi obmedzili v našich činnostiach,“ opisuje radostné očakávanie tábora direktor don Varga.

Animátori z Poštárky, ktorých rady posilnili aj animátori z okolitých dedín Mokroluh, Kobyly, Zborov či misijní dobrovoľníci z Videsu od Bratislavy až po Košice privítali 12. júna viac ako dve stovky detí. Menšie deti (4 – 7 rokov) sa presunuli do areálu školy, kde mali vlastný program. V pondelok sa tam vystriedalo vyše 70 detí. Starší sa rozdelili do desiatich skupín, po osemnásť detí. Potom začal samotný program, počas ktorého si pripomenuli krásne a šťastné detstvo Bakhity, ktoré žiaľ skončilo, keď mala deväť rokov a uniesli ju do otroctva.

V utorok mladí na vlastnej koži pocítili Bakhitino neľahké rozpoloženie. Mohli sa symbolicky pohybovať zviazané jedným lanom a takto obmedzené v slobode pohybu zažili niečo zo zla otroctva.

Streda sa niesla v znamení príchodu Bakithy do Talianska. Preto sa aj deti vybrali na cestu. Prostriedky na ňu si zadovážili prostredníctvom hry. Potom slávili na bardejovskej Kalvárii sv. omšu, pri ktorej si pripomenuli, že aj ony boli pokrstené ako sv. Bakhita.

Vo štvrtok bola na programe veľká hra s názvom Cesta do neba. Deti plnili rôzne úlohy a takto s Bakhitou prežívali jej všedný život služby v reholi i mimo nej.

A v piatok bola veľká slávnosť. Účastníci tábora najskôr po celom rómskom sídlisku zháňali svedectvá o jej príkladnom živote, aby sa ukázalo, že je svätá. To sa riadne oslávilo hudbou, tancom, sladkosťami, drobnými darčekmi – náramkom s menom Bakhity a oblievačkou, pretože bolo veľmi teplo.

„Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí nám saleziánom pomohli, aby tento tábor mohol byť zrealizovaný. Ďakujem firme Softip, ktorá veľkodušne pomohla s finančnou stránkou tábora, animátorom, dobrovoľníkom, učiteľkám, kuchárkam. A nadovšetko Ježišovi a Panne Márii, lebo bez ich sprevádzania a požehnania by to všetko nebolo možné, takže Bohu vďaka,“ doplnil don Varga.

Informoval: Peter Varga SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.