Prinášame septembrovú reláciu Viera do vrecka na tému Don Bosco a Rómovia na Slovensku

(Bratislava, 7. septembra 2021) – Saleziánska rodina pôsobí na poli pastorácie Rómov na Slovensku už 30 rokov. Čo v rámci nej ponúka a s akými ťažkosťami, ale aj radosťami sa stretáva si môžete pozrieť v špeciálnom vydaní relácie Viera do vrecka.

Luník IXSystematickej evanjelizácii obyvateľov Luníka IX sa saleziáni začali venovať v roku 2008. Po roku bývania priamo v bytovke sa presťahovali do novovybudovaného saleziánskeho domu uprostred sídliska, ku ktorému v priebehu ďalších dvoch rokov pribudol kostol i saleziánske oratórium.

Po trinástich rokoch prítomnosti sú tu už saleziáni etablovaní a majú na sídlisku svoje nezastupiteľné miesto. Čím ďalej tým viac pribúda tých, ktorí si k nim našli cestu či už cez rozhovory na ulici, stretká, doučovanie, mentoring, prípravu na sviatosti, alebo aj prostredníctvom sociálnej pomoci.

Bardejov-PoštárkaV roku 1990 sa saleziáni, na pozvanie sr. Atanázie z rádu sv. Bazila Veľkého, aktívne zapojili do práce s rómskou mládežou z bardejovskej osady Poštárka. Počas prvých troch rokov svoje aktivity pôsobili na voľnom priestranstve a neskôr v prenajatých priestoroch kultúrneho strediska. V roku 1995 kúpili budovu, ktorú postupne zrekonštruovali a dnes slúži ako denné oratórium s kostolom bl. Zefyrína.

Saleziánom sa na Poštárke podarilo založiť aj cirkevnú školu. Zlúčením Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína a ZŠ sv. Dominika Sávia vznikla v roku 2006 Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína. Škola vychováva a vzdeláva deti od veku štyroch rokov po štvrtý ročník základnej školy, prevažne pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Orechov dvor, kolégium a centrum DominikaRómskej pastorácii sa venujú aj sestry saleziánky. V nitrianskej rómskej osade Orechov dvor vedú materské centrum, kde sa venujú mladým mamám s najmenšími deťmi, vyučujú v rómskej škole a v komunitnom centre. V Košiciach sestry rozbiehajú pastoračný projekt pre rómske dievčatá Kolégium Márie Romero a pri komunite saleziánok v Rožňave je zriadené Centrum pre deti a rodinu Dominika.

Jedinečnosť pastoračnej práce s Rómami vysvetľuje otec Peter Bešenyei SDB, moderátor Centra rómskej misie v Košiciach: „Vždy je to o vzťahu. Keď sa už podarí vytvoriť vzťah, tak sa vzájomné predsudky búrajú. My, saleziáni ponúkame bezprostrednosť, priateľstvo. Jednoducho ako ľudia, vstupujeme do rómskej komunity. Veľakrát sa ľudia z majority pýtajú: „Ako by sme vám mohli pomôcť?“ Ja im vždy jednoducho odpoviem: „Príďte medzi nás na nedeľnú svätú omšu.“ Čím viac sa budeme izolovať, tým viac napätie a predsudky budú rásť. A naopak, čím budeme mať viac spoločných skúseností, spoločné pozitívne zážitky, tým viac nás to bude zbližovať.“

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.