Pripomenuli sme si sté výročie narodenia blahoslaveného Štefana Sándora

(Rím, Taliansko, 30. októbra 2014) – V nedeľu, 26. októbra, sme si pripomenuli storočie od narodenia blahoslaveného Štefana Sándora (26. 10. 1914 – 8. 6. 1953), mučeníka blahoslaveného 19. októbra minulého roku v Budapešti.

V Maďarsku sa pri tejto príležitosti uskutočnilo niekoľko podujatí, zvlášť v jeho rodnom meste Szolnok, kde si ho ctia s veľkou oddanosťou. Od 23. do 26. októbra sa tam konalo stretnutie mladých, v priebehu ktorého znovu odohrali predstavenie uvedené pri príležitosti jeho blahorečenia. V kinách prebehlo premietanie filmu o blahoslavenom a uskutočnilo sa aj niekoľko historických a kultúrnych stretnutí.

Zhoda storočia od narodenia Štefana Sándora a jubilejného roku venovaného donovi Boscovi je silným pozvaním byť vernými synmi sv. Jána Bosca. Štefan Sándor bol mladý muž zapálený pre svoje povolanie ako salezián koadjútor: „Strávil som obdobie noviciátu s neustálou snahou o dokonalý život, prispôsobovaním sa duchu nášho otca, svätého dona Bosca, viac a viac (…). Bolo to moje pevné rozhodnutie, stráviť život v zhode so svätými stanovami, posvätiť svoju dušu a duše ďalších a vštepiť do čo najväčšieho počtu mladých duší oddanosť Márii, ktorej nás učil don Bosco.“ Jeho život zhrnuli tí, ktorí ho poznali, tak, že miloval knihy, oltár a oratórium.

Jeho zápal pre výchovu si tiež zaslúži zmienku. Verný saleziánskej charizme, blahsoalvený Sándor nebol iba profesionálnym majstrom tlačiarom, ale aj jedinečným majstrom života. Študenti si spomínajú s obdivom na jeho nabádanie k hodnotám a štandardom evanjelia. Bol správne presvedčený, že mladí učni potrebujú okrem učenia sa tlačiarskemu remeslu aj duchovnú výchovu. Svojím mučeníctvom sa stal výborným vzorom saleziána, ktorý bol silný v zápasoch života a nenechal sa zastrašiť.

ANS – Don Pier Luigi Cameroni, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.