Príprava miništrantského tábora Tymian 2019 je v plnom prúde

(Veľký Biel, 9. mája 2019) – V dňoch 3. až 5. mája sa vo Veľkom Bieli uskutočnilo plánovanie obľúbeného miništrantského tábora Tymian, ktorý sa v tomto roku uskutoční od 28.7. do 3. 8. v RZ Škutovky pri Ružomberku. Jeho cieľom je pomoc pri formácii miništrantov podľa smerníc KBS.

"Táborový program je zameraný na tému Svätý Juraj a sedem hláv draka. Pôjde o to, ako premôcť sedem podôb egoizmu a získať sedem čností, ktoré budú miništranti šíriť ďalej na svojej osobnej misii. Okrem duchovného programu čakajú na miništrantov súťaže, šport, dobrodružné hry a iné super aktivity," prezradil programový riaditeľ podujatia Rastislav Haľko.

Don Jozef Luscoň ho doplnil: "Cirkev potrebuje nové duchovné povolania, svätých kvalitných kňazov. Preto ponúka mnohé aktivity. Spomeňme tie najbližšie: Púť miništrantov do Šaštína (18. mája 2019) a tábor Tymian 2019. Tieto podujatia môžu v mladých ľuďoch niečo krásne prebudiť. Môžu na nich zacítiť volanie Pána k veľkým veciam. Organizátori veria, že ponuky istotne vytrhnú chlapcov od mobilov a dajú im prežiť bratské spoločenstvo i dotyk Pána." Viac info TU. Kontaktná osoba: don Jozef LuscoňEmail: lusko@sdb.sk; spol.tymian@gmail.com

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.