Pripravte sa na blahorečenie, nielen duchovne

(Bratislava, 20. septembra 2017) – Do víkendu blahorečenia dona Titusa Zemana neostávajú už ani dva týždne, preto by sme vám pomedzi všetky informácie chceli opäť dať do pozornosti organizačné informácie, kde nájdete inštrukcie o bezpečnosti, odporúčania ohľadom dopravy, registráciu pre kňazov i pre celé autobusy.

Obyvateľov dvoch bratislavských mestských častí Petržalka a Vajnory čakajú počas nadchádzajúcej slávnosti blahorečenie slovenského saleziána Titusa Zemana dopravné obmedzenia. O bezpečnosť a organizáciu podujatia sa stará tím zložený zo zástupcov Saleziánov don Bosca, Bratislavskej arcidiecézy a Policajného zboru SR. Pre dôstojnosť programu zároveň vyzvali všetkých účastníkov slávnosti blahorečenia, aby do areálu hlavného programu v Petržalke, na svätú omšu vo Vajnoroch a do HANT Arény neprinášali žiadne zástavy, transparenty či tlačoviny a nepropagovali žiadne hnutia či politické strany.

Od piatka 29. 9. do soboty večera 30. 9. 2017 bude uzatvorená Tupolevova ulica od Pajštúnskej ulice v smere ku kostolu. Na celej tejto komunikácii bude tak isto platiť zákaz zastavenia motorových vozidiel. Zákazy budú osadené dostatočne vopred, vozidlá porušujúce tento zákaz zastavenia, ako aj akékoľvek iné vozidlá bez povolenia organizátora budú odtiahnuté odťahovou službou v spolupráci v Mestskou políciou. Zákaz zastavenia (parkovania) sa bude týkať aj vozidiel s vyhradeným parkovacím miestom – vyhradené parkovacie miesto (zazmluvnené s mestskou časťou) neoprávňuje vodiča porušiť zákaz určený dočasným dopravným značením.

Rozsiahle bezpečnostné opatrenia zasiahnu centrum bratislavskej mestskej časti Petržalka v deň blahorečenia – v sobotu 30. septembra. Uzatvorená bude Pajštúnska cesta od križovatky s Jiráskovou a Smolenickou po križovatku s Jantárovou cestou. Vjazd na Iľjušinovu ulicu bude umožnený iba vozidlám s označením ZŤP, vezúcim osoby s preukazom ZŤP. Rovnako bude uzatvorený aj výjazd zo sídliska v smere od Brančskej a Holíčskej v smere na Pajštúnsku. Uvedené opatrenia budú ukončené v závislosti od bezpečnostnej situácie v sobotu vo večerných hodinách.

Okrem toho si vám dovoľujeme pripomenúť program víkendu, ktorý podrobnejšie nájdete na osobitnej podstránke:

Piatok, 29.9. o 20:00 modlitebná vigília v Dóme sv. Martina

Sobota, 30.9. o 9:30 prípravný program na blahorečenie, priestranstvo pri Kostole sv. rodiny

Sobota, 20.9. o 10:30 svätá omša s blahorečením dona Titusa, priestranstvo pri Kostole sv. rodiny

Sobota, 30.9. o 16:00 mládežnícky ceremoniál Prešiel som hranicu, HANT Aréna

Nedeľa, 1.10. o 10:30 ďakovná svätá omša, Vajnory

Blahorečenie saleziána kňaza Titusa Zemana pripravili organizátori: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia a Bratislavská arcidiecéza. Za spoluprácu pri organizácii ďakujeme: Dopravnému podniku Bratislava, Policajnému zboru SR, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), Odvozu a likvidácii odpadu (OLO), Bratislava – mestská časť Vajnory a Bratislava – mestská časť Petržalka.

2017 09 20 organizacne

Zdroj: tituszeman.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.