Prípravy na miništrantský tábor Tymian vrcholia

(Veľký Biel, 2. júla 2020) – Počas posledného júnového víkendu sa vo Veľkom Bieli stretlo vyše dvadsať animátorov, ktorí dolaďovali prípravu na celoslovenský miništrantský tábor Tymian 2020.

Témou tohto ročníka bude EXODUS – Mission is possible. V centre je myšlienka ako bez ujmy "prejsť" cez tento svet na druhý breh k nebeskému Otcovi a tak zachrániť seba i priateľov.

Juraj Polčič, člen prípravného tímu, stretnutie vyhodnotil takto: „Zdá sa, že všetko je pripravené, program tábora sa dolaďuje, zdravotné a hygienické opatrenia sú zabezpečené. Jediný problém je s tým, že sa nám nahlásilo do dvesto chlapcov a môžeme zobrať len niečo cez 130. Kapacita zariadenia nám viac nedovoľuje.“

Organizačný tím sa zaoberal aj miništrantskou Bodkou za prázdninami, ktorá sa tento rok na západe uskutoční v sobotu 5. septembra vo Vajnoroch. Organizátori prosia o modlitbu, aby podujatia priniesli ovocie a účastníci duchovne rástli v láske k Bohu a ľuďom.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.