Program uctievania relikvií dona Bosca v Trnave

 

ŠTVRTOK 25. apríla 2013 – katedrála sv. Jána Krstiteľa Trnava(program zabezpečujú ASC)10.30 – privítanie relikvií v katedrále 11.00 – uctenie relikvie vozíčkarmi a chorými12.30 – sen don Bosca a krátky životopis don Bosca13.00 – uctenie relikvie – školy14.00 – ruženec svetla14.30 – predstavenie saleziánskej histórie a charizmy15.30 – uctenie relikvie – miništranti16.00 – akadémia k don Boscovi farnosť Hlohovec16.30 – akadémia rodín s deťmi18.00 – slávnostná sv. omša (predsedá biskup, apoštolský administrátor Mons. Ján Orosch)20.00 – prevezenie relikvií na Kopánku21.00 – vešpery a večerné slovko (provinciál SDB K. Maník)21.30 – spomienky sv. Jána Bosca23.00 – adorácia24.00 – bdenie s donom Boscom05.00 – cesta svetla

PIATOK 26. apríla 2013 – kostol PMP Trnava – Kopánka(program zabezpečujú FMA , SDB)6.30 – sv. omša 8.00 – ranné chvály9.00 – program sestier FMA12.00 – uctenie relikvií veriacimi farnosti- deti z materskej škôlky15.30 – futbalový klub a chlapčenské stretká16.00 – dievčenské stretká 16.30 – akadémia rodín s deťmi18.00 – slávnostná sv. omša (predsedá provinciál SDB K. Maník)19.30 – farská akadémia s don Boscom 20.30 – vešpery a večerné slovko (provinciál SDB K. Maník)21.00 – zábavno-športový večer 22.00 – IMOS pri don Boscovi 23.00 – adorácia mladých 24.00 – premietanie filmu don Bosco 3.30 – nočné bdenie (mládež)

SOBOTA 27. apríla 2013 – kostol PMP Trnava – Kopánka(program zabezpečujú SDB) 6.30 – sv. omša (predsedá provinciál SDB K. Maník)8.00 – ranné chvály9.00 – slávnostná rozlúčka s relikviami don Bosca (odchádzajú do Šaštína)

Kontaktná osoba: don Slávko Švihra SDB č. tel.: 0903 250 815

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.