Projekt apoštolského života je našou „knihou života“

(Nitra, 10. februára 2015) – V dňoch 29.1.-2.2.2015 sa v kňazskom seminári v Nitre konali duchovné cvičenia pre kazateľov laikov a delegátov ASC na Slovensku. Odštartovali nimi celoročný zámer oduševňovania sestier a bratov v roku dvojstého výročia narodenia dona Bosca. Viac ako tridsať účastníkov je teraz pripravených kázať tieto duchovné cvičenia takmer v štyridsiatich termínoch počas roka 2015.

Saleziáni spolupracovníci na Slovensku v priebehu posledných mesiacov dostali do rúk obnovený Projekt apoštolského života (PAŽ). Podľa autora duchovných cvičení dona Giuseppe Castiho – svetového delegáta pre ASC, je teraz príležitosť uvažovať, meditovať a premodliť tento pre nás vzácny dokument. PAŽ je spolu s evanjeliom našou “knihou života“, je dokonca naším saleziánskym prežívaním evanjelia.

Vzácneho hosťa a kazateľa duchovných cvičení sprevádzala svetová delegátka pre ASC, sestra Leslye Sandigo FMA. Sprostredkovala saleziánom spolupracovníkom obraz života sekretariátu ASC v Ríme a jeho aktivity a pohľad na situáciu ASC v regiónoch sveta.

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.