Projekt Darujme úsmev pomôže núdznym konkrétnymi potrebami už po desiatykrát!

(Bratislava, 15. novembra 2023) – Hlavným cieľom projektu je priniesť úsmev deťom a núdznym rodinám v predvianočnom čase a aspoň čiastočne zmierniť materiálnu núdzu a ťažké životné podmienky, v ktorých sa nachádzajú. V posledných rokoch je cieľom i podpora vzdelávania študentov zo sociálne slabších pomerov. Každoročne projekt začína symbolicky sviatkom sv. Martina a trvá do sviatku sv. Mikuláša, čím nasleduje odkaz štedrosti dvoch svätcov. Kto sú adresáti pomoci? Pomoc sa v projekte sústreďuje na rodiny či jednotlivcov, o ktorých exallievov informovali ich spolupracovníci. Vo svojom okolí identifikovali ľudí, ktorí sa nachádzajú v náročnej životnej situácii či materiálnej núdzi. Vďaka nim sú dary až do Vianoc prekvapením.

Foriem, ktorými sa dá do projektu zapojiť je viacero: konkrétna materiálna pomoc, pomoc formou „shoe boxov“ – darčekov pre deti, finančná pomoc a modlitba. Darcovia si môžu sami zvoliť formu pomoci. Pomôcť sa dá aj finančnou podporou študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Viac informácií nájdete na exallievi.sk/darujmeusmev.

Zdroj: exallievi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.