Projekt, ktorý pomáha mladým ľuďom so stresovými skúsenosťami

(Bratislava, 11. mája 2022) – Maltská národná federácia exallievov a priateľov dona Bosca usporiadala svoje prvé medzinárodné stretnutie v Bratislave na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnil aj svetový prezident Bryan Magro, ktorý pricestoval spolu s maltskou skupinou.

Hlavným bodom programu bola práca na novom európskom projekte, ktorý má pomôcť mladým ľuďom. Tento projekt financovaný z programu „Erasmus+“ sa zameria na vytvorenie súboru nástrojov pre pracovníkov s mládežou a odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, zažívajúcimi stresujúce skúsenosti, ako sú úzkosť, smútok, strata a depresia.

Súbor nástrojov bude obsahovať niekoľko aktivít súvisiacich s animáciou a neformálnym trávením voľného času. Partneri z Malty, Slovenska, Belgicka a Talianska sa stretli v čase od 30. marca do 3. apríla, aby prediskutovali súbor nástrojov a ďalšie prípravy školiaceho kurzu, ktorý sa bude konať budúci september.

Počas stretnutia sa bývalí žiaci stretli aj so saleziánmi, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti medzi ukrajinskými utečencami a o podpore, ktorú ponúkajú saleziáni a exallievi zo Slovenska.

Svetový prezident v doprovode slovenského prezidenta Róberta Mruka navštívil viaceré strediská exallievov najmä na východnom Slovensku. Cieľom bolo dotknúť sa osobne situácií, kde saleziánska rodina pomáha utekajúcim Ukrajincom a hľadať možnosti prepojenia.

Zdroj: infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.