Projekt Mladí na ceste pokračuje už piatym kurzom

(Šamorín, 5. novembra 2013) – GPS – Giovanni per strada, Mladí na ceste. Sestry saleziánky so svojim tímom už po piatykrát ponúkajú projekt GPS.   

GPS je ponuka pre mladé dievčatá vo veku 17 až 23 rokov. Cieľom kurzov je vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Chceme posilniť všetky rozmery, ktoré hýbu osobou a venovať sa rôznym témam.

Ponúkame víkendové kurzy prežité v rodinnej atmosfére, nabité životným adrenalínom so zaujímavými hosťami a prekvapeniami. Kurz GPS je otvorený a flexibilný. Kto chce, môže v stretnutiach pokračovať, kto nie, môže prísť jednorázovo.

Ak máte chuť a odvahu prísť, stačí stiahnuť prihlasovací formulár a poslať ho na adresu gps.fma@gmail.com do 20.11.2013.

Poteší aj akákoľvek správa, podnet, či otázka.

GPS team

plagát GPS

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.