Projekt o rozlišovaní povolania GPS prichádza s ďalšou ponukou

(Bratislava, 3. mája 2014) – Dievčatá vo veku 17-24 rokov sa môžu prihlásiť na duchovné cvičenia v Liptovskej Štiavnici v termíne 11.-15.6.2014.

Je potrebné vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho na adresu gps.fma@gmail.com do 24.5.2014. Na duchovné cvičenia sa môžu prihlásiť aj dievčatá, ktoré neabsolvovali žiadny kurz GPS.

Duchovné cvičenia sú súčasťou projektu GPS (GiovanniPer Strada =GPS = Mladí na ceste), ktorý ponúka mladým dievčatám kurzy o rozlišovaní akéhokoľvek povolania. Kurzy sú organizované v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa účastníčky môžu cítiť slobodne a otvorene. V jednotlivých kurzoch nie je núdza o zaujímavých hostí a prekvapenia nabité adrenalínom života. Kurz GPS je stále otvorený a flexibilný. Kto chce, môže v stretnutiach pokračovať, kto nie, môže prísť jednorázovo.

GPS team

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.