Provinciál k dvestoročnici: Don Bosco otec a učiteľ

Drahí členovia saleziánskej rodiny,

milí mladí a všetci priatelia dona Bosca pod Tatrami. V sobotu 16. augusta na Colle Don Bosco začal jubilejný saleziánsky rok dvojstého výročia narodenia svätého Jána Bosca. Pripomeňme si v tieto dni, že Pán nám dal dona Bosca za otca a učiteľa. A on neurobil krok, nepovedal slovo a nepodnikol nič, čo by nesmerovalo k záchrane mládeže. Podľa svojho hesla: Daj mi duše, ostatné si vezmi.

Prajem nám všetkým, aby sme sa pozerali na dona Bosca ako na otca a učiteľa. Nech je stále viac našim otcom a nech je stále viac našim učiteľom – na ceste s mladými a pre mladých, za Kristom.Zo srdca to želám saleziánskej rodine, mladým i všetkým priateľom tohto svätého priateľa mladých.

Váš Jozef Ižold, provinciál

 

Aktivity osláv dvestoročnice narodenia dona Bosca sa na Slovensku rozbiehajú priebežne. Predovšetkým v deň Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta zložili dvaja novici svoje prvé rehoľné sľuby. Počas leta dve strediská z Košíc už putovali na miesta dona Bosca. A skupina mladých z Miletičovej si tam šla vykonať duchovné cvičenia.

Zároveň redakcia časopisu Don Bosco dnes pripravila slovenskú verziu loga tohto jubilea, ktoré saleziánska rodina môže používať slobodne. Pre iné použitie mimo saleziánskej rodiny, prosíme, najprv kontaktovať sekretariát provincie na adrese sekretariat@sdb.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.